Fortnox + Fieldly

Ditt kompletta systemstöd, från första spadtag till betald faktura

fieldly successfully saving time by optimising project management for construction company

Sömlöst integrerat

Med Fieldlys Fortnox-integration synkroniseras all relevant data sömlöst. I realtid.

Kraftfull koppling

Fieldly har en kraftfull koppling till Fortnox. Hos oss är du i trygga händer.

I rätt tid

Allt faktura & löneunderlag, på rätt plats, i rätt tid.

Heltäckande affärslösning

Heltäckande affärslösning

Med Fieldlys integration till Fortnox får du en heltäckande affärslösning som inte bara tar hand om era projekt, arbetsorder, löne- & fakturaunderlag utan även redovisning och fakturering. Tillsammans skapas en optimal helhet med komplett insikt i ekonomiska resultat och projektuppföljning.

Bilden visar flödet mellan Fieldly och Fortnox

Bilden visar informationsflöde mellan Fieldly och Fortnox

Sömlöst, i molnet

Integrationen mellan Fieldly och Fortnox är helt molnbaserad och sömlös. Den kräver inga lokala installationer och du är igång på ett kick.

Aldrig mera dubbelarbete

All information så som leverantörsfakturor, projekt, kunder och artiklar synkroniseras automatiskt mellan Fieldly och Fortnox och du behöver aldrig mer skriva in samma sak på två olika ställen

En ekonomiavdelning med optimala förutsättningar

I Fieldly samlas automatiskt allt löne- och fakturaunderlag så som timmar, resor, utgifter & material. Detta skickas sedan sömlös över till Fortnox för fakturering och löneutbetalning. Inget dubbelarbete och inga tappade kostnader sparar tid åt både dig och dina medarbetare samt ger dig större marginaler i dina projekt.

Prova Fieldly gratis i 7 dagar

Gör som tusentals nöjda användare och ta full kontroll över dina projekt och arbetsorder och få lugn och ro på kvällar och helger. Du förbinder dig inte till något och vi är helt säkra på att du inte kommer att ångra dig! Vi finns här för dig från dag ett.