Visma + Fieldly

Ditt kompletta flöde, från första spadtag till betald faktura

fieldly successfully saving time by optimising project management for construction company

Sömlöst integrerat

Med Fieldlys Visma-integration synkroniseras all relevant data sömlöst. I realtid.

Integrations Partner

Fieldly är certifierad integrationspartner till Visma. Hos oss är du i trygga händer.

I rätt tid

Allt faktura & löneunderlag, på rätt plats, i rätt tid. Inget mera dubbelarbete.

För arbetsledaren

Heltäckande affärslösning

Med Fieldlys integration till Visma får du en heltäckande affärslösning som inte bara tar hand om era projekt, arbetsorder, löne- & fakturaunderlag utan även redovisning och fakturering. Tillsammans skapas en optimal helhet med komplett insikt i ekonomiska resultat och projektuppföljning.

Bilden visar flödet mellan Fieldly och Visma

Bilden visar informationsflöde mellan Fieldly och Visma

Sömlöst via Windows klient

Integrationen mellan Fieldly och Visma är både kraftfull och lättanvänd. En enkel konfiguration och ni är igång med ett kick.

Aldrig mera dubbelarbete

All information så som leverantörsfakturor, projekt, kunder och artiklar synkroniseras automatiskt mellan Fieldly och Visma och du behöver aldrig mer skriva in samma sak på två olika ställen.

En ekonomiavdelning med optimala förutsättningar

I Fieldly samlas automatiskt allt löne- och fakturaunderlag så som timmar, resor, utgifter & material. Detta skickas sedan sömlös över till Visma för fakturering och löneutbetalning. Inget dubbelarbete och inga tappade kostnader sparar tid åt både dig och dina medarbetare samt skapar större marginaler i dina projekt.

Prova Fieldly gratis i 7 dagar

Gör som tusentals nöjda användare och ta full kontroll över dina projekt och arbetsorder och få lugn och ro på kvällar och helger. Du förbinder dig inte till något och vi är helt säkra på att du inte kommer att ångra dig! Vi finns här för dig från dag ett.