Priser

För företag av alla storlekar

Go

När du vill ta några första steg mot att arbeta digitalt, spara tid och få kontroll över de viktigaste delarna av verksamheten.

149 kr

Per användare och månad
Grundutbudet

Mobila appar

Kundregister

Fältrapporter

Reserapporter

Tidrapporter

Arbetsorder

Pro

När du vill optimera tidsvinster, ta fullständig kontroll över verksamheten och säkra en digital framtid.

349 kr

Per användare och månad
Mest populär
Allt från GO och följande

Projekt

Projekt med flera nivåer

Utgifts- och materialrapporter

ÄTA-hantering

Checklistor

Komplett fakturaunderlag

Dokumenthantering

Offerter

Återkommande arbetsorder

Mallar för projekt och arbetsorder

Löneattestering

Leverantörsfakturor

Resursplanering

Artikelregister

Lagerhantering

Digitala signaturer

Underentreprenörer

Accessrättigheter

Export av data

Grupper

Stöd för flera avdelningar

Byggdagbok

Multipla löpnummer

Stöd för flera valutor

Integration mot ekonomiprogram (tillval)

Prisjämförelse, inköp & fakturakontroll (tillval)

Personalliggare

Scrolla ner för att se mer
Prova gratis

Enterprise

För stora bolag med höga krav på anpassningar och flexibilitet men som samtidigt vill optimera tidsvinster, ta fullständig kontroll över verksamheten och säkra en digital framtid.

Offert

Per användare och månad

Några av våra kunder