Hantera projekten smart
med Fieldly

Med över 22 000 användare är vi på Fieldly stolta över att vara med och bidra till att byggföretag, i Sverige såväl som i andra länder, växer och mår bra.

Vill du också knyta ihop fältet med kontoret?
Tycker du att full koll på projekten, från offert till fakturaunderlag låter bra? Tror du att de bästa digitala verktygen är de som verkligen används?

Då är Fieldly för dig.

Varför välja Fieldly?

Vi tror att system som skapar verklig nytta är system som utformas efter användarens behov, idag men framför allt imorgon. Därför frågar vi oss ständigt vad som skapar nytta för ditt bygg- eller installationsföretag, och vad som kommer att göra er rustade för en framtid med ökande krav på effektiva och digitala arbetsflöden. I Fieldly hittar du funktionerna som stöttar och främjar utvecklingen i just ditt företag.

Utvecklat för att ditt företag ska utvecklas

Vi har alla lika mycket tid. De som använder den smartast är de som lyckas allra bäst. Med Fieldly har du realtidskoll på kostnader och intäkter. Du vet vilka medarbetare som gör vad och kan följa projektens utveckling. Rätt information på rätt plats frigör tid för dig som driver eller leder verksamheten, samtidigt som det ger dina medarbetare tydlighet och färre avbrott i arbetet.

Tid är en värdefull resurs - använd den smart

System som är krångliga att använda blir snabbt övergivna. Fieldly är utvecklat för att användas. Vi har sett till så att den enskilda användaren enkelt förstår hur vårt digitala verktyg används. Vår lättanvända app för mobila enheter i kombination med programmet för projektledare och administrativ personal överbryggar effektivt glappet mellan medarbetare på fältet och kontoret.

De bästa verktygen är de som används

För att fatta smarta beslut behöver du som arbetar på ett bygg- och installationsföretag ha insikt i hur verksamheten presterar på en rad olika områden. Med Fieldly kan du enkelt överblicka ditt företags olika projekt och du kan se var det finns utrymme för förbättringar. Vårt system ger dig insynen du behöver för att få insikter och underlag för att fatta besluten som gynnar dig och din verksamhet.

Information ger nya insikter

Fieldly talar många språk

Och fler är på väg!
lithuanian language available

Byggservice

Installation & Service

Mark & Anläggning

Entreprenad

50%

Minska administrationen med upp till 50%

Våra användare lägger i genomsnitt en timme mindre på administration per medarbetare och arbetsdag jämfört med innan de började använda oss. Med över 22 000 användare är vi stolta över att bidra till att bygg- och installationsföretag växer och mår bra. Tid är en värdefull resurs. Använd den smart med Fieldly. Ta reda på hur mycket du kan spara genom att använda Fieldly!

Beräkna här
Förstora

Fieldly förenar fältet och kontoret

Med Fieldly får du som arbetar på kontoret direkt information om ändringar och tillägg som görs av dina kollegor ute på fältet. Du vet vad som sker, vem som gör vad, och när. Fieldly gör det enkelt att planera, följa upp och fördela resurser. Från offert till betald faktura stöttar vi din verksamhet och ser till att du får en enklare, smartare och digital, tillvaro.

Förutsättningar och omfattning ändras ofta i olika typer av projekt. Just därför är det viktigt att arbeta med ett system som hänger med. När det är enkelt att dokumentera ändringar och tillägg blir det också gjort.

I Fieldly fördelar du som arbetsledare eller projektledare enkelt arbetsorder på tillgängliga medarbetare. Du ser vad som händer på fältet, får värdefull information och insikter om vilken typ av uppdrag som ger bäst intäkter och kan känna dig trygg med att få in kritiskt underlag från medarbetare, rakt in i Fieldly.

Inga påminnelser, inget tjat. Med Fieldly automatiserar du tidskrävande delar av den nödvändiga löpande administrationen. I vårt system hittar du funktionerna som hjälper och stöttar hantverkare i det dagliga arbetet med att rapportera, dokumentera och kommunicera viktig information.  

Är du redo för att ta full kontroll över kostnader och spara värdefull tid som du kan lägga på roligare saker? Lockar ett komplett flöde från offert till betald faktura? Skapa ett testkonto eller boka en tid med oss så visar vi hur vi kan skapa nytta och värde för just din verksamhet. Välkommen till Fieldly.

Förstora
Prova gratis

Fieldly är stolt sponsor av team Rynkeby

Det gamla sättet

Utan Fieldly

Medarbetare åker till kontoret för att hämta arbetsorder och lämna tidrapporter.
Viktiga moment som t.ex. skyddsronder görs med penna och papper och riskerar att komma bort.
Information stannar hos enskilda individer vilket stoppar upp arbetet och leder till onödig förvirring.
Projektledare och administratörer måste upprepade gånger påminna medarbetare att lämna tidrapporter och dokumentera viktig information i olika projekt och arbetsorder.

Det nya sättet

Med Fieldly

Medarbetare får arbetsorder och fyller i tidrapporter direkt i mobilen.
Skyddsronder och andra viktiga moment hanteras i en mobil enhet och delas enkelt med berörda individer.
Varje medarbetare har tillgång till den information han eller hon behöver för att kunna göra sitt jobb utan onödiga avbrott.
Projektledare och administratörer får in tidrapporter och viktig information direkt i ett enhetligt gränssnitt och kan vid behov skicka ut digitala påminnelser till medarbetare.
Boka en demo

Läs vad kunder tycker om Fieldly

Byggmastarn-i-skane-Emma-Ljungberg

Byggmästar'n i Skåne

Emma Ljungberg, Arbetsledare

"Det bästa är att ha allt samlat på ett ställe. Och det är mycket enklare att sprida information till alla som behöver den."

NCC

Stefan Nilsson, Platschef

"Att jag hela tiden har en konstant kostnadsuppföljning. Det är väldigt bra att ha när det är dags att avlägga prognoser. Jag vet var jag ligger i pengar även om jobben inte är färdiga."

Läs mer
John Jernberg from Ramirent

Ramirent

John Jernberg, Kundcenterchef

"Innan Fieldly valdes ut som projekthanteringspartner gjordes en regelrätt upphandling där vi utmanade såväl stora som små leverantörer. Tre andra leverantörer övervägdes men Fieldlys förmåga att anpassa, utveckla och expandera verktyget avgjorde."

Läs mer