Byggservice.

Med Fieldly får du som jobbar inom byggservice en enklare arbetsvardag. Från beställning till fakturering finns Fieldly med dig, och förenklar varje steg på vägen.

fieldly app för byggservice

En enklare arbetsdag med Fieldly

Leverantörsfakturor

Med flera olika leverantörer och underentreprenörer till varje projekt är det lätt hänt att man missar att fakturera både material och tjänster. Funktionen leverantörsfakturor hjälper dig att säkerställa att det inte händer.

Rätt sak på rätt plats
Koppla till ditt ekonomisystem
arrow to read more
Läs mer
Rapportera med bilder - tidsstämpel och geotagging

Rapportera allt med Fieldly

Skapa reserapporter, materialrapporter, tidsrapporter och fler därtill - med bara ett par knapptryck. Det har aldrig varit enklare att hålla reda på allt som händer på fält.

arrow to read more
Läs mer

Resursplanering

Funktionen resursplanering är ett kraftfullt sätt att planera dina resurser i större projekt.  Med resursplanering får du en tydlig översikt över de resurser som behövs under projektets gång, över vilka resurser som är tillgängliga och över vilka medarbetare som är inplanerade när och var.

arrow to read more
Läs mer
Fieldlys resursplanering - kalendar

Koll på projekten

Det ska vara enkelt att hålla koll på sina projekt. Med projektfunktionen får du en tydlig översikt på alla dina projekt, och slipper oroa dig för att något faller mellan stolarna.

Projekt, ingående arbetsorder och alla projektets rapporter och checklistor på ett och samma ställe
Tillgång till smarta filter för snabb information
arrow to read more
Läs mer
fieldly projekthanteringssystem på kontoret

Checklistor - check!

Glöm A4-sidor med egenkontroller och borttappade postit-lappar. Med funktionen mobila checklistor kan du samla alla checklistor digitalt i mobilen, på ett och samma ställe, istället.

Använd färdiga mallar
Skapa egna checklistor
Samarbeta på fält
arrow to read more
Läs mer
mobila checklistor och tidrapportering app

Redo att sätta igång? Vårt team är här för att hjälpa dig.

Testa gratis