Se hur Fieldly fungerar - demo på 3 minuter!

Fyll i formuläret nedan för att börja titta

Genom att skicka in det här formuläret godkänner du vår Privacy Policy och får e-postmeddelanden om våra produkter och tjänster.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
X

Personalliggare i mobilen för bygg & installation

Med den digitala personalliggaren i Fieldly kan du rapportera all närvaro och frånvaro – direkt i appen. Dessutom får du full koll på vilka som jobbar, när de jobbar och vilka personliga behörigheter och utbildningar de har. Personalliggaren är självklart godkänd av Skatteverket och ackrediterad av ID06.

fieldlys personalligare app

Uppfyller samtliga krav vid ID06-kontroll

Bär med dig alla behörigheter i mobilen, och få full kontroll i ett kick. Med bara ett par knapptryck sparas all information och kan visas upp vid eventuella kontrollbesök. Dessutom har du enkel tillgång till nödlista om olyckan skulle vara framme. Läs mer om ID06 och Skatteverkets kontrollbesök här.

  • Kontroll med ett klick
  • Enkel tillgång till nödlista

Koppla Fieldly till Entral

Många på bygget? Börja arbetsdagen på ett säkert sätt med kopplingen mellan Fieldly och Entral för incheckningsplattor, dörrkontroller och grindkontroller. Din personalliggare fylls automatiskt på med alla som checkar in och ut från bygget - både din egen personal och UE:s. Läs mer om Entrals produkter för säkra arbetsplatser här.

entral logo
Fieldlys personalliggare är självklart godkänd av Skatteverket och ackrediterad av ID06.
ID06 kort logo

Fieldly används i över 1 400 000 projekt världen över

Ramirent

“Fieldly har en stor förmåga att anpassa, utveckla och expandera sitt verktyg”

John Jernberg

Kundcenterchef
Byggmästar'n i Skåne

"Det bästa är att ha allt samlat på ett ställe."

byggmastarn i skane logo

Emma Ljungberg

Arbetsledare
Spoltec Södra AB

"Med Fieldly har vi fått mycket bättre kvalitet i vårt arbete"

spoltec logo

Ingemar Jeppson

CEO
Ängelholmsmuraren AB

“Ett enkelt sätt för de anställda att kommunicera sitt dagliga arbete med mig på kontoret!”

Sara Hedberg

Office Manager
Öresunds Håltagning

“Admintiden blir helt klart mycket mindre, och det är smidigare att rapportera. Nu slipper vi skriva in en massa text ute på fält”

Mattias Bellander

Grundare

Frågor och Svar

Vad är en personalliggare?

En personalliggare är en registerbok där arbetsgivare anger vilka personer som arbetar på arbetsplatsen och när. Syftet är att underlätta vid kontroller, så att arbetsgivaren följer arbetsmiljö- och skattelagstiftningen. Personalliggaren är obligatorisk för vissa branscher, exempelvis bygg- och anläggningsbranschen, och kan vara både fysisk eller digital.

Varför har man personalliggare?

Personalliggare används för att säkerställa att företag följer arbetsmiljölagstiftningen samt för att kunna se vilka som jobbar på arbetsplatsen. Genom att ha en personalliggare kan man säkerställa att rätt personer har tillträde, och att obehöriga inte tar sig in. Personalliggare kan också vara ett viktigt verktyg för att kunna spåra smittspridning vid eventuella utbrott av sjukdomar.

Vilka måste ha personalliggare?

Enligt lag måste du som bedriver verksamhet inom bygg, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen, eller tvätteribranschen föra elektronisk personalliggare. Personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen samt när de har börjat och slutat sitt arbetspass - dag för dag. Läs mer om personalliggare på Skatteverkets hemsida.

Vad ska en personalliggare innehålla?

En personalliggare ska innehålla uppgifter om alla anställda såsom namn, personnummer, anställningsdatum och arbetsuppgifter. Det ska också finnas information om när de anställda arbetar och när de är lediga, samt eventuella sjuk- eller semesterdagar. Personalliggaren kan därtill användas för att säkerställa att arbetsgivaren följer arbetsmiljö- och arbetsrättsliga regler.

Vem ska skriva in sig i personalliggaren?

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska alla som utför arbete på en arbetsplats skriva in sig i personalliggaren. Detta gäller både anställda, tillfälligt anställda, vikarier och/eller praktikanter. Även personer som utför arbete på uppdrag av annan arbetsgivare, till exempel entreprenörer och underleverantörer, måste skriva in sig i personalliggaren. Syftet är att underlätta vid arbetsmiljökontroller och säkerställa att alla som arbetar på arbetsplatsen är registrerade och följer arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter.

Vem är ansvarig för personalliggare?

Enligt svensk lag är arbetsgivaren ansvarig för att föra personalliggare. Utöver att underlätta vid kontroller som säkerställer att arbetsgivaren följer arbetsmiljö- och skattelagstiftning är personalliggaren också viktig för att kunna kontrollera att arbetstagarna får rätt lön och arbetsvillkor.

Måste man ha en personalliggare?

Ja, för företag som utför bygg- och anläggningsarbeten samt vissa andra branscher, som till exempel städning och transport är personalliggare obligatoriskt. Personalliggaren ska innehålla uppgifter om vilka personer som arbetar på arbetsplatsen, när de jobbar och vilka arbetsuppgifter de har. Syftet är att underlätta för myndigheter att kontrollera så att arbetsmiljöregler följs samt att förhindra svartarbete.

Vem kontrollerar personalliggare?

Det är byggherrens ansvar att utrustning för personalliggare finns på plats. Skatteverket har sedan rätt att göra oanmälda besök på byggarbetsplatsen för att kontrollera att reglerna om digital personalliggare följs. Läs mer om Skatteverkets regler för personalliggare här.

När behöver man personalliggare inom bygg?

Enligt lag måste du som bedriver byggverksamhet föra digital personalliggare på byggarbetsplatser där kostnaden överstiger fyra prisbasbelopp. Kravet gäller vid om-, till- och nybyggnader samt reparations- och underhållsarbete, anläggning och rivning.

Vilka måste ha ID06?

ID06 är ett ID-kort för de som arbetar på byggarbetsplatser i Sverige. Detta inkluderar anställda, entreprenörer, underentreprenörer och konsulter. ID06 är ett bevis på att personen har genomgått en bakgrundskontroll, och uppfyller säkerhetskraven för att arbeta på byggarbetsplatser. För att få tillträde till byggarbetsplatser som är anslutna till ID06-systemet är ID06-kort ett krav.

Vad händer om man inte använder ID06?

Om man inte använder ID06 får man inte får tillträde till de arbetsplatser som kräver ID06-kort, vilket vidare kan leda till att man förlorar uppdrag och möjligheter till arbete. Det är också viktigt att notera att företag som inte använder ID06 kan bötfällas och drabbas av andra påföljder.

Är det olagligt att jobba utan ID06?

Nej. Däremot är det vanligt att många som jobbar på svenska byggarbetsplatser bär ID06-kort. ID06 används för kontroll och redovisning av närvaro på byggen - i syfte att främja sund konkurrens, säkra arbetsplatser och motverka brottslighet. Läs mer om ID06 här.

Vem betalar ID06 böter?

Företaget som inte följer ID06-reglerna är ansvarigt för att betala böterna. Om företaget inte betalar böterna kan det leda till ytterligare påföljder. Därför är det viktigt att företag som använder ID06-kort följer reglerna, för att undvika böter och säkerställa att de anställda har rätt tillträde till arbetsplatsen.

När måste man anmäla byggarbetsplats till Skatteverket?

Som byggherre ansvarar du för att anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggandet startar. Läs mer om byggherres ansvar för anmälan om byggstart och tillhandahållande av personalliggare här.

Redo att sätta igång? Vårt team är här för att hjälpa dig.

Testa gratis