Full kontroll på dina underentreprenörer med Fieldly

Author:
Linnéa Ivarsson

Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar i byggbranschen har medfört stora utmaningar för byggindustrin i Sverige. Sedan lagen trädde i kraft måste du som generalentreprenör ha total kontroll på samtliga underentreprenörer, för att säkerställa att de lever upp till alla de krav som ställs. Misslyckas dina underentreprenörer faller ansvaret på dig. I praktiken är detta svårt att efterleva, och det manuella arbetet det medför är oerhört tidskrävande. Så ska det inte behöva vara. Därför har vi på Fieldly nu gjort det möjligt för dig som generalentreprenör att få total kontroll på dina underleverantörer – utan att själv behöva lyfta ett finger.

Lagen om entreprenörsansvar – både utmaning och risk

Den 1 januari 2019 trädde lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar i byggbranschen i kraft. Lagen grundas i strävan efter en sund och mer hälsosam byggsektor, och en önskan om att kunna säkerställa att de som arbetar i byggbranschen gör rätt för sig. Samtidigt syftar lagen till att få bort oseriösa aktörer från marknaden, och därigenom främja sund konkurrens. Denna lag har kommit att bli mycket omdiskuterad. Givetvis är det positivt att lagen adresserar de problem som existerar i byggindustrin, och genom krav på åtstramning och kontroll bidrar till stora förbättringar - men lagen medför även stora utmaningar för generalentreprenörer runt om i landet, som ska kunna säkra både effektivitet, kontroll och sund konkurrens.

För att följa den nya lagen måste generalentreprenörer nu kunna kontrollera och säkerställa att samtliga underentreprenörer på byggarbetsplatsen sköter sig; att de är registrerade, betalar F-skatt, sociala avgifter och löner till sina anställda. Detta är en mycket svår uppgift då den kompletta UE-kedjan kan vara mycket lång och i praktiken involvera tusentals anställda i flertalet led. Den nya lagen innebär även en stor risk; om en underentreprenör på en byggarbetsplats misslyckas att leva upp till de krav som finns faller det på generalentreprenörens lott att ta ansvar för detta misslyckande. Detta kan i praktiken innebära att om en underleverantör exempelvis misslyckas betala löner till sina anställda faller ansvaret på generalentreprenören att stå för dessa uteblivna lönekostnader, kostnader som kan bli förödande.

Full koll på samtliga underleverantörer med Fieldly

Som ett resultat av införandet av lagen om entreprenörsansvar har generalentreprenörer på byggen runt om i Sverige i praktiken idag två val:

1. Att ta en stor risk och chansa, och hoppas att alla underentreprenörer som är på plats mår bra, sköter sig och är stabila bolag.

2. Att tvingas utföra den manuella och mycket tidskrävande process det innebär att samla in register över samtliga underentreprenörer som är på plats på byggarbetsplatsen, för att sedan skicka dessa till ett kreditinstitut och vänta på att få tillbaka uppgifter på hur dessa sköter sig.

Men! Vi på Fieldly är mycket glada över att nu kunna erbjuda ett tredje alternativ. Ett för branschen unikt alternativ som kraftigt förenklar för generalentreprenörer att ha full kontroll på sina underentreprenörer, utan att de själva behöver lyfta ett finger. Vi kan nu erbjuda en helt automatiserad lösning, som innebär att man som generalentreprenör i realtid får uppdateringar om hur alla underentreprenörer på bygget sköter sig, utan behovet av manuell handpåläggning.

Fieldly + Entral + Creditsafe = automatiserad UE-kontroll

Hur går detta då till? Jo, genom att integrera Fieldlys mjukvara med hårdvara och anmälningsplater från Entral och en sömlös koppling till kreditinstitutet CreditSafe skapar vi en ny, unik infrastruktur för ID06-personalliggare med automatiserad UE-kontroll. I praktiken fungerar det såhär; när de anställda checkar in på byggarbetsplatsen registrerar Fieldlys mjukvara vem personen är och vilket bolag han eller hon jobbar för. Sedan skickas denna information automatiskt till CreditSafe, som då jobbar i bakgrunden, och i realtid kontrollerar alla underentreprenörer. Så fort det sker någon förändring, som att en underleverantör inte betalar arbetsgivaravgift, F-skatt eller moms varnar systemet för detta, och du som generalentreprenör kan agera direkt. Denna lösning sparar alltså både tid och pengar, och tar bort all onödig huvudvärk och oro över huruvida dina underentreprenörer sköter sig eller inte.

En trend som är här för att stanna

Den trend av åtstramning och högre kontroll inom byggsektorn, som lagen om entreprenörsansvar är ett tydligt exempel på, har vuxit sig allt starkare de senaste åren. Motivet bakom trenden bottnar i viljan att främja arbetstagares välmående och samtidigt sätta press på arbetsgivare i branschen, som i och med denna trend fått högre krav att leva upp till. Kravet på personalliggare, som infördes den 1 januari 2016, och införandet av ID06-kort är ytterligare exempel på trendens framfart. Och faktum är att mycket tyder på att denna trend av åtstramning och högre kontroll kommer växa sig allt starkare framöver, vilket innebär att fler åtstramningar inom byggbranschen är att vänta. Inom en snar framtiden tros det bli grundläggande för generalentreprenörer att ha full kontroll på samtliga underleverantörer, och kunna redovisa att dessa lever upp till alla krav – för att över huvud taget ens ges möjligheten att utföra sina byggprojekt.

En sund byggindustri och sund konkurrens är ett måste men det skapar också ökade utmaningar och administration för alla bolag som vill göra rätt för sig. Därför känns det extra bra att äntligen kunna erbjuda marknaden en lösning som verkligen underlättar för alla hårt arbetande bolag med entreprenörsansvar. En process som tidigare mer eller mindre varit omöjlig att hantera eller krävt stora manuella insatser kan nu helt automatiseras. - Sven Paulin, marknadschef på Fieldly

Utmaningarnas tid är förbi

Lagen om entreprenörsansvar för lönefodringar i byggbranschen har medfört stora utmaningar för byggindustrin i Sverige. Men utmaningarnas tid är förbi. Med Fieldly slipper ni huvudvärk, och kan slappna av i vetskapen om att ni har full koll på alla era underentreprenörer – utan att behöva lyfta ett finger.

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer