Ny finansiell översikt i Fieldly

Ny finansiell översikt: Komplett ekonomisk projektöversikt med Fieldly

Author:
Karin Höckert

Äntligen! Efter mycket jobb och mängder av värdefull feedback från våra användare har vi nu släppt den nya finansiella översikten i Fieldly. Den finansiella översikten är en uppdaterad version av den tidigare ekonomiska översikten - särskilt utformad för att möta de specifika kraven hos bygg- och installationsföretag. Med två nya flikar - arbetsöversikt och detaljerad översikt - samt nyckelparametrar som täckningsbidrag och täckningsgrad är det nu lättare än någonsin att få en strukturerad överblick i projektens ekonomiska status. I den här artikeln berättar vi mer, trevlig läsning!

Arbetsöversikt: Komplett översikt i en vy

Den nya finansiella översikten består av två delar - arbetsöversikt och detaljerad översikt.

I arbetsöversikten får du som projektledare och arbetsledare en komplett vy och full insyn i projektens totala ekonomiska status i flera nivåer - både underprojekt och arbetsordrar. Denna översikt är central för att du snabbt - och i god tid - ska kunna identifiera och åtgärda eventuella ekonomiska problemområden i projektet.

Detaljerad översikt: Djupare insikter för finansiella beslut 

Den detaljerade översikten är särskilt värdefull när du som projektledare eller arbetsledare vill ha en detaljerad bild av projektets olika ekonomiska aspekter. Genom att bryta ner kostnader och intäkter i kategorier som tid, resor, material och leverantörsfakturor blir det helt enkelt betydligt lättare att planera och optimera dina resurser under arbetets gång.

Täckningsbidrag och Täckningsgrad

Rätt verktyg för ekonomisk uppföljning och relevanta nyckeltal är A och O för lyckade projekt. Därför innefattar den nya finansiella översikten numera parametrar som täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG), vilka är centrala mått för en konkret överblick i projektens ekonomiska hälsa. Därtill är både TB och TG viktiga nyckeltal för både prognos och uppföljning.

Den nya finansiella översikten erbjuder TB/TG på 3 olika parametrar: 

  • Budget TB/TG - Baserat på kalkyl, budgeterad intäkt och kostnad. 
  • TB/TG - Baserat på upparbetade kostnader och fakturerade intäkter.
  • Prognos TB/TG - Baserat på upparbetade kostnader och förväntade intäkter.

Utöver att vara en mycket efterlängtad uppdatering är den nya finansiella översikten med andra ord en viktig strategisk funktion - specifikt utvecklad för bygg- och installationsbranschens unika behov. Den erbjuder:

  • Ökad överskådlighet: En tydligare presentation av projektets olika ekonomiska delar med relevanta nyckeltal.
  • Mer effektivt beslutsfattande: Mer detaljerad information som gör att du kan ta bättre och snabbare beslut baserat på faktisk data - i realtid.
  • Förbättrad prognos och planering: Den finansiella översikten är ett kraftfullt verktyg för ekonomisk prognos och planering som hjälper till att förutse framtida utmaningar och möjligheter.

Vill du veta mer om den nya finansiella översikten i Fieldly? Boka en gratis demo här!

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer