Byggmästar'n i Skåne

Byggmästar'n i Skåne

Korta beslutsvägar och stort engagemang

Sedan starten 1993 har Byggmästar’n i Skåne haft ambitionen att utgöra ett regionalt komplement och ett alternativ till de stora rikstäckande byggföretagen. Med ledord som kompetens, enkelhet och samverkan är Byggmästar’n en organisation med korta beslutsvägar och stort engagemang. De erbjuder sina tjänster inom byggservice och entreprenadverksamhet till såväl offentlig förvaltning som näringsliv, och omsätter i dagsläget över 1 miljard kronor.

En självklar del av arbetsvardagen

Under hösten 2014 började Byggmästar’n leta efter ett system där tidsrapportering kunde ske enkelt och smidigt, direkt via mobilen. Letandet ledde dem till Fieldly, och i början av 2015 valde Byggmästar’n att satsa på Fieldlys digitala projekthanteringsverktyg. Till en början användes tjänsten endast av byggservicehantverkarna, men det blev det snabbt ändring på. Carin Stoeckmann, VD på Byggmästar’n, beskriver hur Fieldly idag används av alla medarbetare, och är en självklar del av arbetsvardagen.

Då var det enbart tidrapportering och endast för hantverkare på byggservice. Idag rapporterar alla medarbetare i företaget tid via Fieldly, och använder programmet/appen till väldigt mycket mer

”Man kommer långt i vardagen med Fieldly”

Med Fieldly sköts förutom tidrapportering numer även reserapportering, dokumentation av ronder, egenkontroller, mottagningskontroller, fältrapportering och signeringar ute på bygget digitalt – med några få knapptryck i mobilen. Och inom kort kommer även faktureringsprocessen skötas via Fieldly. Stoeckmann konstaterar att användandet av Fieldly underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet, och att Fieldlys smarta funktioner lett till många förbättringar i verksamheten.

Genom att använda Fieldlys personalliggarsystem kan vi automatisera databasen för underentreprenörer och kontrollerna av dem, samt byggdagbokshanteringen gällande arbetsstyrka. Använder vi dessutom fältrapportfunktionen får vi in det med i vår byggdagbok per automatik, vilket är jättebra.

Ytterligare en fördel Byggmästar’n ser med Fieldy är att tjänsten inneburit att många moment automatiserats, och på så sätt besparar dem mycket tid; både per medarbetare och per jobb.

En hel del moment har automatiserats mot tidigare och idag kan vi nå ut till alla medarbetare på ett betydligt enklare sätt än tidigare. Vi kan exempelvis lägga in dokument på övergripande nivå och på projektnivå för att nå ut till alla på ett bra sätt, vilket är jättebra för framför allt byggservice, istället för att man ska klicka fram mejl med bifogade dokument etc.

Partners i digitaliseringen av byggbranschen

Stoeckmann poängterar att Fieldly spelar en viktig roll i det paradigmskifte som nu sker inom byggsektorn. Digitalisering och automatisering förändrar i snabb takt hela branschen och alla dess processer, och för att hänga med gäller det att aktivt arbeta med digitalisering ur olika synvinklar.
Daniel Krusenstråhle, VD på Fieldly, är glad över att bidra till Byggmästarns digitaliseringsresa, och över att tillsammans med Byggmästar’n arbeta för framtidens digitala byggbransch:

”Byggmästar’n i Skåne har alltid varit en mycket viktig partner för oss på Fieldly. Vi delar en glödande ambition att ta byggsektorn in i en ny digital värld där både företag och medarbetare mår bra och utvecklas väl.”

Fieldly används i över 1 400 000 projekt

“Fieldly har en stor förmåga att anpassa, utveckla och expandera sitt verktyg”
John Jernberg
Kundcenterchef
Ramirent
"Det bästa är att ha allt samlat på ett ställe."
Emma Ljungberg
Arbetsledare
Byggmästar'n i Skåne
“Ett enkelt sätt för de anställda att kommunicera sitt dagliga arbete med mig på kontoret!”
Sara Hedberg
Office Manager
Ängelholmsmuraren AB
"Med Fieldly har vi fått mycket bättre kvalitet i vårt arbete"
Ingemar Jeppson
CEO
Spoltec Södra AB
"Jag har aldrig varit så nöjd med ett nytt system som jag är med Fieldly"
Toni Kaic
Nya Hallandssanering AB
“Admintiden blir helt klart mycket mindre, och det är smidigare att rapportera. Nu slipper vi skriva in en massa text ute på fält”
Mattias Bellander
Öresunds Håltagning

Redo att sätta igång? Vårt team är här för att hjälpa dig.

Testa gratis