Ramirent Sweden - A case studie

Ramirent Sweden - A case studie

Vilka problem vill Ramirent lösa med hjälp av Fieldly?

Det finns en del dubbelarbete i våra arbetsprocesser och vi har ett system där dokument och material vidarebefordras mellan medarbetare. Email och Excel-listor skickas ofta fram och tillbaka vilket innebär mycket tidskrävande manuell handpåläggning. Informationen som skickas mellan medarbetare riskerar också att bli skadad eller felaktig. Man behöver också ringa många telefonsamtal för att försäkra sig om att ha rätt information.Det här hoppas vi ändra på genom att fortsätta använda Fieldly. En närmare relation till kunden är en annan fördel vi ser och hoppas kunna se resultat av.

Varför valde Ramirent Fieldly?

Innan Fieldly valdes ut som projekthanteringspartner gjordes en regelrätt upphandling där vi utmanade såväl stora som små leverantörer. Tre andra leverantörer övervägdes men Fieldlys förmåga att anpassa, utveckla och expandera verktyget avgjorde. Fieldlys vilja att samarbeta och se lösningar på problem gjorde att ni passade in i vårt eget företag.

Vilken funktionalitet i Fieldly hoppas Ramirent få mest nytta av?

Jag har svårt att begränsa mig till en funktionalitet. Den ekonomiska sammanställningen ger en bra sammanfattning av varje projekt eller arbetsorder. Den funktion jag hoppas mest på är det kommande planeringsverktyget som kopplar arbeten till en överskådlig vecko- och månadsplanering. De nya checklistorna ser också väldigt lovande ut.

Vilka resultat hoppas Ramirent uppnå genom att använda Fieldly?

Vi hoppas på kortare ledtider inom arbetsledning och på bättre marginaler på material. Vi vill också se en ökad verkningsgrad på våra arbetstimmar. Folk hos oss kommer uppleva sitt arbete som mer meningsfullt när de märker att dubbeljobben och behovet att vidarebefordra material försvinner.


Hur är Team Fieldly att arbeta med?

Det är ett glatt team med god inställning. Jag ser en ledning med mycket vilja och kunskap att göra verklighet av den. Samarbetet är strukturerat och inspirerande.

Om Ramirent

Ramirent är en av Europas främsta maskinuthyrare som med verksamhet i 10 länder lägger sig vinn om en stark lokal närvaro. I Sverige har Ramirent kundcenter över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.Kunderna finns inom såväl byggbranschen som övrig industri, offentlig sektor och även bland privatpersoner. Ramirent erbjuder kunden kunskap och stöttning genom hela projektets livscykel, från behovsanalys och projektering till installation, underhåll och demontering.

Fieldly används i över 1 400 000 projekt

“Fieldly har en stor förmåga att anpassa, utveckla och expandera sitt verktyg”
John Jernberg
Kundcenterchef
Ramirent
"Det bästa är att ha allt samlat på ett ställe."
Emma Ljungberg
Arbetsledare
Byggmästar'n i Skåne
“Ett enkelt sätt för de anställda att kommunicera sitt dagliga arbete med mig på kontoret!”
Sara Hedberg
Office Manager
Ängelholmsmuraren AB
"Med Fieldly har vi fått mycket bättre kvalitet i vårt arbete"
Ingemar Jeppson
CEO
Spoltec Södra AB
"Jag har aldrig varit så nöjd med ett nytt system som jag är med Fieldly"
Toni Kaic
Nya Hallandssanering AB
“Admintiden blir helt klart mycket mindre, och det är smidigare att rapportera. Nu slipper vi skriva in en massa text ute på fält”
Mattias Bellander
Öresunds Håltagning

Redo att sätta igång? Vårt team är här för att hjälpa dig.

Testa gratis