Allt att vinna på digital omställning

Author:
Linnéa Ivarsson

Det finns idag drygt 105.000 byggbolag i Sverige, och byggbranschen växer och utvecklas i snabb takt. Men trots denna positiva trend visar forskning att en stor andel bolag i branschen upplever stora brister och svårigheter i sin arbetsvardag - brister som på olika sätt är relaterade till ineffektiva arbetsprocesser och utdaterade arbetssätt. Men lösningen är enkel och svaret stavas digitalisering, och den digitala våg som nu revolutionerar byggbranschen för med sig oräkneliga fördelar och förbättringar för tusentals företag, varje dag.

Ohållbar arbetsvardag för svenska byggföretag

Mycket forskning pekar på att en stor andel byggföretag i Sverige arbetar både ineffektivt och improduktivt. En rapport från Chalmers visar att stora delar av servicebranschen endast ägnar 13% av sin arbetsdag åt praktiskt arbete. Resten av tiden förlorar de på administrativa arbetsuppgifter och oönskad spilltid. En annan studie utförd av KPMG, som kartlagt byggbranschens effektivitet, visar att hela 50% av byggbolagen uppger att de har svårt att leverera projekt i tid och enligt budget, samt att deras projekt i många fall inte genomförs enligt plan. Denna statistik talar sitt tydliga språk - vardagen för många företag i byggbranschen är helt enkelt ohållbar. Ineffektiva flöden, krånglig och tidskrävande administration och oreda i projekten gör att vardagen ofta består av borttappade papperslappar, onödigt dubbelarbete och dålig koll på projekten - vilket alltsammans försvårar möjligheten att överblicka och planera sina resurser och ökar risken att saker och ting faller mellan stolarna. Dessutom vittnar många företagsledare om en arbetsbörda som sträcker sig långt utanför vanlig arbetstid, vilket gör det svårt att checka ut och faktiskt vara ledig när arbetsdagen är slut.


Rekordmånga bolag påbörjar digitaliseringsresa

Såhär ska det självklart inte behöva vara, och faktum är att allt fler företag i byggbranschen nu insett värdet av att ställa om och påbörja resan mot en mer digital arbetsvardag. Branschen befinner sig helt enkelt mitt uppe i ett digitalt paradigmskifte, som på många sätt förändrar och förbättrar arbetsvardagen för tusentals bolag, varje dag. Detta skifte drivs av såväl interna som externa faktorer, och även globala händelser verkar spela in. Ett exempel på detta är Coronapandemin, som på många sätt skakar och förändrar världen, som nu visar sig ha bidragit till en stor ökning i användandet av digitala verktyg i byggbranschen, genom att på flera sätt pusha på det digitala paradigmskiftet.


Ökad kundnöjdhet, lönsamhet och högre kvalitet med digitala verktyg

För de bolag som kommit hela vägen i sin digitaliseringsresa och satsat på ett riktigt bra digitalt projekthanteringsverktyg ser vardagen helt annorlunda ut. Dessa företag har en gång för alla sagt hejdå till dubbelarbete, onödig administration och förlorad arbetstid - för att istället säga hej till en enklare, smidigare och betydligt mer effektiv arbetsvardag. Och med automatisering och effektiva flöden som ny standard blir det plötsligt möjligt för dessa företag att lägga betydligt mer tid på det som faktiskt genererar intäkter - något som i förlängningen bidrar till både ökat antal fakturerbara timmar, högre kvalitet, ökad kundnöjdhet och ökad lönsamhet.  


Allt att vinna på digital omställning

Det är enkelt att konstatera att den digitala våg som revolutionerar byggbranschen förbättrar och förenklar arbetet för tusentals företag runt om i Sverige, varje dag. En svängande konjunktur, hög konkurrens och stora globala händelser driver ytterligare på det digitala paradigmskiftet, och allt fler företag förstår nu vikten av att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt för att kunna njuta av en enklare, smidigare och mer effektiv arbetsvardag. Vill du höra med om vad du och ditt företag kan vinna på att ställa om och börja arbeta digitalt? Välkommen till oss på Fieldly, så berättar vi mer.

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer