”Byggbranschen var mer effektiv för 20 år sedan”: Patrik Lindvall, Bonava

Author:
Emma Olevik

Den traditionstyngda byggbranschen måste våga förändra sitt arbetssätt och ta till sig ny teknik, annars riskerar man att hamna hopplöst på efterkälken, menar Patrik Lindvall, Bonava.

Patrik Lindvall, ansvarig för VDC (Virtual Design and Construction) på Bonava sticker inte under stol med att han tycker att byggbranschen i Sverige har jätteproblem med effektiviteten.– Det blir tydligt när man jämför oss med tillverkningsindustrin som blir mer och mer effektiv. Byggbranschen backar istället. Den var mer effektiv för 20 år sedan.Vad beror då detta på? Enligt Patrik handlar det både om att branschen hela tiden har högre krav på sig och samtidigt inte har löst stora strukturella problem.– Det rör sig mycket om hur byggprocessen ser ut, men också om juridiken bakom och själva affärsmodellen som inte alltid fungerar effektivt, säger han.

Byggbranschen kan bli omkörd av andra aktörer

En anledning till att byggbranschen saknar tillverkningsindustrins effektivitet och att man halkat efter rejält när det gäller digitalisering tror Patrik beror på att byggbranschen är en väldigt traditionell bransch där man ”alltid gjort på ett visst sätt”.– Gamla vanor kan vara svåra att förändra. Och jag oroar mig faktiskt för att branschen är för feg, man vågar inte göra de förändringar i arbetssättet som måste till, vilket gör att avståndet till det digitaliserade samhället i övrigt tillslut blir för stort. Risken är att vi inte lyckas skapa oss en plats i det nya. Och då kan vi bli omkörda av andra aktörer som kommer in och erbjuder tjänster på helt andra sätt än vad vi är vana vid.

Arbetar i samma digitala plattformar

På Bonava anser man att ett bra sätt att komma tillrätta med effektivitetsproblemen i själva byggprocessen är att själva ta ägarskap över så stor del av processen som möjligt.

Vi väljer mark, vi projekterar, vi bygger och vi erbjuder kundservice till våra boende. Vi står för hela kedjan, säger Patrik.Han menar att genom att göra så mycket som möjligt inhouse får Bonava en slutprodukt med högre kvalité. Visst behöver företaget fortfarande använda sig av underleverantörer och samverka med andra aktörer, som myndigheter och kommuner, men för att skapa en så effektiv organisation som möjligt ser man då till att alla arbetar i samma digitala plattformar, och framförallt att man har samma vision kring arbetet.– Bonava har väldigt stort kundfokus. Vi vill att alla involverade i byggprojektet ska ha fokus på att ”nu skapar vi ett hem till familjen Andersson”, förkarar han.Dessa värden är tydliga för alla anställda inom Bonava, och man jobbar aktivt för att sprida värdena även till underleverantörer och samarbetspartners.

Det kan exempelvis handla om att vi ofta ser till att kunderna, de framtida boende, får komma på arbetsplatsträffar och se hur deras hem byggs. Men lika viktigt är att de som bygger då får se familjerna som ska bo i hemmen. Det skapar rätt inställning. Istället för att mentalt bara jobba för sina bestämda projekterade timmar jobbar man för att familjen Andersson ska få ett bra och prisvärt hem.

Branschens två utmaningar

Patrik menar att byggbranschens största utmaning idag består av två delar. Dels att ta till sig ny digital teknik och förfina arbetet med den digitala tvillingen. Ju bättre digitala lösningar som alla i byggprojektet kan ta del av, desto mer låser man upp och effektiviserar kommunikationen och arbetsprocessen. Den andra delen av utmaningen är att rent mentalt ifrågasätta de arbetssätt som traditionellt funnits länge i byggbranschen och våga prova på nytt.

Den enskilde i projektet behöver förstå både vad företaget och vad jag som individ vinner på att jobba på nya sätt, säger Patrik.

Bild: Bonava

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer