Digitalisering ger gruvor ett sjätte sinne

Author:
Emma Olevik

Behovet av att öka digitaliseringen för att förbättra produktiviteten,problemet som stora delar av byggbranschen tampas med, finns även i Sverigesgruvindustri. Där handlar det också om att öka säkerheten på en extremarbetsplats.

Behovet av att öka digitaliseringen för att förbättra produktiviteten,problemet som stora delar av byggbranschen tampas med, finns även i Sverigesgruvindustri. Där handlar det också om att öka säkerheten på en extremarbetsplats. Och nu kommer ett nyskapat system som gör anspråk på att hjälpa tillmed detta förändringsarbete. Systemet, som fått namnet 6th Sense, är skapat avEpiroc och har stort fokus på att koppla samman och integrera redan existerandesystem. Dessutom ska man genom en ökad användning av automation nå en högreproduktivitet i gruvan, samtidigt som driftskostnaderna blir lägre.

– Namnet 6th Sense antyder att det här sättet ger någotextra och det är precis vad det gör. Bland annat innebär det betydande fördelarså som möjligheten att följa och reagera i realtid på arbetsförhållanden ochutrustningens behov, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturcheftill Entreprenad.

Ett exempel på vad 6th Sense kan användas til är den nyamöjligheten att fjärrstyra Epirocs populära Simba riggserie förlånghålsborrning. Automatiseringspaketet innehåller funktioner för attövervaka, planera och automatisera borrningen från riggen eller på distans.Förutom att det blir snabbare och enklare att flytta riggen så gerfjärrstyrningen en säkrare arbetsmiljö och minskar variationen i prestanda.

– 6th Sense bygger på våra kunders behov av att implementeradigitalisering, automatisering och nya processintegrationer, säger HelenaHedblom.

Läs mer här!

Foto: @epiroc

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer