Digitalisering gör klimatdeklaration för byggprojekt lättare

Author:
Emma Olevik

Det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet tog fram förra året ska nu digitaliseras. Detta kommer göra verktyget enklare att använda och mer kvalitetssäkert.

Det branschgemensamma verktyget för att beräkna byggnaders klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet tog fram förra året ska nu digitaliseras. Detta kommer göra verktyget enklare att använda och mer kvalitetssäkert.

Hittills har klimatberäkningar gjorts manuellt, vilket ärtidskrävande och därmed kostsamt. Nu förenklas denna process genom att dekostnadskalkyler som redan görs i byggprocesser kan överföras digitalt tillmiljöberäkningsverktyget.

– Det här är ett viktigt steg. En manuell beräkning är inget realistiskt alternativ om Boverkets förslag om obligatorisk klimatdeklaration för byggnader ska kunna realiseras. Vi är stolta över att kunna gå före i denna utveckling och att de kommuner som är med i projektet redan har börjat, eller nu kommer att börja, ställa krav på klimatdeklarationer i byggprojekt, säger Martin Erlandsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Martin Erlandsson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, gör det möjligt fören icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget kananvändas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling, och för att göraklimatförbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

– Den nya exportfunktionen i verktyget gör det möjligt föralla våra användare att göra en klimatkalkyl på ett betydligt effektivare sättän den manuella hantering som varit praxis hittills. Det innebär att de iframtiden, utöver själva byggkostnadskalkylen, även får en klimatdeklaration påköpet, då den baseras på samma resurssammanställning, säger Daniel Manoraj påNVBS Business IT som levererar och säljer UNIT4 MAP.

IVL är redan igång med nästa digitaliseringssteg för attunderlätta beräkningen av en byggnads klimatdeklaration. Detta utvecklingsstegkommer göra det möjligt att byta ut generella miljödata för olika byggproduktermot företagsspecifika kvalitetssäkrade uppgifter, så kallademiljövarudeklarationer eller EPD-data från olika leverantörer.

– Tanken är att det ska stimulera till förbättringar, genomatt man kan se hur klimatpåverkan för den specifika byggnaden kan minska genomändrade materialval och produktionssätt, säger Martin Erlandsson.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg har finansierats av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende och Smart Built Environment Livscykelperspektiv som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet här

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer