Juristen tipsar - så undviker du tvister i dina byggprojekt!

Author:
Linnéa Ivarsson

De flesta företag i byggbranschen stöter då och då på tvister i sina projekt. Tvister som tar både tid och resurser i anspråk, och i många fall leder till en dålig kundupplevelse för beställaren - något man som byggbolag självklart vill undvika. För att slippa dessa tvister är det därför A och O att ha grundläggande koll på vilka juridiska bestämmelser som gäller, så att projekten kan flyta på så smidigt som möjligt, utan konflikter och missförstånd. Vi på Fieldly har pratat med Carl Lindblom, jurist på Madvisor Law och expert på entreprenadrätt, och i denna artikel avslöjar han sina absolut bästa tips för att undvika projektrelaterade tvister. Häng med!

Vilken entreprenadform?

Det första tipset handlar om att få koll på vilken entreprenadform projektet faller inom. Konsumententreprenad, AB 04, ABT 06 eller Entreprenad utan standardavtal? Carl förklarar skillnaden!

Konsumententreprenad – Denna entreprenadform gäller uteslutande för konsumenter, till exempel byggnation eller renovering av en villa.

AB 04 & ABT 06 – I större entreprenadprojekt används nästan alltid standardavtalen AB 04 (utförandeentreprenad) och ABT 06 (totalentreprenad). Den största skillnaden mellan dessa är att beställaren vid en utförandeentreprenad ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet. I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för såväl projektering som utförande. Carl rekommenderar inte att man undertecknar ett standardavtal utan att ha låtit en jurist granska avtalet eller varit på en kurs om AB 04 och ABT 06.

Entreprenad utan standardavtal – Två näringsidkare som inte vill använda sig av ett standardavtal kan själva upprätta ett avtal utan de byråkratiska och krångliga reglerna i standardavtalen. Madvisor Law kan hjälpa er att utforma en mall för entreprenadavtal, skräddarsydd för just er verksamhet.

Vilken ersättningsform gäller för entreprenaden?

En annan fråga som är bra att ha i åtanke för att undvika onödiga konflikter handlar om vilken ersättningsform som gäller för entreprenaden. I detta tips berättar Carl om de vanligaste tvisterna kopplat till just ersättningsform, vad man ska tänka på och vad som faktiskt gäller.

Fast pris – Tvister som rör fast pris avser oftast vad som skulle ingå i det fasta priset och vilka arbeten som ska ersättas som ÄTA-arbeten. Var noga med att ange vad som ingår och vad som inte ingår i kontraktsarbetena när ni upprättar avtalet.

Löpande räkning – Många entreprenörer är av uppfattningen att ÄTA-arbeten inte förekommer när ett arbete sker med pris på löpande räkning. Detta är en felaktig uppfattning, då löpande räkning endast anger vilken ersättningsform som gäller för entreprenaden, inte entreprenadens omfattning. Ett ÄTA-arbete är något som påverkar eller ändrar entreprenadens omfattning.

Budgetpris – Många tänker nog att en budget inte ska eller får överskridas. Detta ska dock inte förväxlas med budgetpris, som är en ersättningsform som ger entreprenören ett 15 procentigt ersättningsutrymme om entreprenaden blir fördyrad. Om er budget absolut inte får överskridas bör ni istället avtala om ett fast pris eller takpris.

Entreprenörsombud – vad är det?

Det tredje tipset berör de så kallade entreprenörsombud som utses i större entreprenader, och vad dessa ombud innebär för respektive part. Carl ger sina bästa do’s and don'ts!

I de större entreprenaderna (AB 04 och ABT 06) ska vardera parter utse ett entreprenörsombud för entreprenaden. Ombudet har behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor som rör entreprenaden samt att träffa ekonomiska och andra uppgörelser. När ett entreprenörsombud finns måste alla underrättelser och godkännanden av ekonomisk natur gå via ombudet.

En beställares platschef har alltså inte behörighet att beställa eller acceptera exempelvis ÄTA-arbeten om det inte särskilt föreskrivits att platschefen har den behörigheten.

ÄTA-arbete

ÄTA-arbeten är snarare regel än undantag när man arbetar i byggbranschen - och det är just dessa arbeten som skapar absolut flest tvister och dispyter under och efter en entreprenad. För att minimera antalet ÄTA-tvister tipsar Carl om följande:

  • Försök att i största möjliga mån få ett godkännande innan ni påbörjar arbetet.
  • Kommunicera samtliga ÄTA-arbeten skriftligen.
  • Se till att få ett godkännande från rätt person (se om entreprenörsombud ovan).
  • Ha kännedom om skillnaden mellan ÄTA-arbete och hinder.
  • Notera att ni kan ha en skyldighet att utföra ÄTA-arbeten.
  • Underrätta om ÄTA-arbeten vid entreprenader med pris på löpande räkning.


Entreprenadform, ersättningsform, entreprenörsombud och ÄTA-arbeten - fyra mycket viktiga områden att ha koll på för att undvika tvister i sina byggprojekt. Vi säger stort tack till Carl Lindblom på Madvisor Law, som inom kort kommer dyka upp igen med ännu fler tips och tricks. Stay tuned!  


Vill du lära dig mer om entreprenadrätt och tvister samt hur du undviker dem? Carl Lindblom erbjuder ett antal olika kurser och upplägg anpassade för alla typer av byggbolag och projekt. Kurserna erbjuds både i hel- och halvdag, och avtalsgranskning i kombination med kurser är en särskilt populär kombination. Just nu får du 20 % rabatt på kursavgiften när du uppger Fieldly vid bokning!


Bokning sker via mail till carl.lindblom@madvisorlaw.comMissa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer