Undvik tvister i dina byggprojekt - del 2 - Fieldly

Juristen tipsar - så undviker du tvister i dina byggprojekt! Del 2

Author:
Karin Höckert

När kan man häva ett avtal, vad är ersättningen vid avgående arbeten och var avgörs tvister egentligen? Det är kluriga frågor som kräver svar från en proffs. Därför är vi både stolta och glada över att Carl Lindblom, jurist på Madvisor Law, återigen delar med sig av sina bästa tips att tänka på för att undvika projektrelaterade tvister. Vi kikar även på potentiella följder, fällor och lösningar!

Avvikelser - en källa till konflikt

I första delen av den här mycket uppskattade artikelserien bjöd Carl Lindblom från Madvisor Law oss på ett par grundläggande tips gällande hur man kan minimera risken att hamna i projektrelaterade tvister. Han nämnde bland annat ÄTA-arbeten som en vanligt förekommande orsak till konflikt, och i den här artikeln går vi lite djupare på det som kallas avgående arbeten.

Rätt till ersättning vid avgående arbeten

Avgående arbeten är ett exempel där konflikt lätt uppstår. Ofta handlar det om okunskap, och många entreprenörer känner inte heller till att de enligt AB 04 och ABT 06 kan ha rätt till ersättning även vid avgående arbeten. AB 04 och ABT 06 säger nämligen att:

Efter entreprenadtiden skall slutavräkning ske mellan summan av tillägg och summan av avdrag. Om denna avräkning resulterar i att värdet av avgående arbeten överstiger värdet av tillkommande arbeten, skall 10 % av skillnaden gottskrivas entreprenören. 

Om skillnaden mellan värdet av avgående och tillkommande arbete överstiger 20 % av kontraktssumman kan entreprenören dessutom ha rätt till ännu mer ersättning. Det är med andra ord viktigt att ha koll för att slippa gå miste om pengar!

Specificerad räkning – nödvändigt eller onödigt

Kostnad och tidsåtgång är också en vanligt förekommande tvistkälla, och här är tydlighet A och O. De flesta entreprenörer vet vad specificerad räkning innebär och har sällan några problem med det. Men när konsumenten vill ha en specificerad räkning är det viktigt att entreprenören kommer ihåg att bolaget faktiskt har en skyldighet att lämna ut det. Detta gäller både när arbetet utförts på fast och löpande räkning. Den enda skillnaden är att entreprenören vid fast pris inte behöver visa hur priset har beräknats.

Under arbetets gång är det alltså väldigt viktigt att skriva ner hur mycket tid som lagts på varje delmoment, och i Fieldlys projekthanteringssystem sker detta per automatik. All arbetad tid rapporteras alltid mot ett specifikt moment och projekt. Och kom ihåg: ju snabbare ni lämnar en specificerad räkning desto snabbare kan ni få betalt!

Hävning – en oåterkallelig handling

Tvister kopplade till avtal är också vanligt förekommande. Men för att någon som ingått avtal ska kunna häva det krävs enligt praxis att hävningen grundas på ett väsentligt avtalsbrott från den andra partens sida. Det innebär också att det inte går att hävda väsentligt avtalsbrott om alla avtalsförpliktelser har uppfyllts. Om en part ändå häver avtalet blir hävningen en rättshandling, oavsett motpartens uppfattning. Och det kan bli minst sagt problematiskt.

Det innebär nämligen att om du häver ett avtal och sedan ångrar det, och motparten accepterar att du ångrat dig, återuppstår inte samma avtal. Istället ingår ni teoretiskt sett ett nytt, med samma innehåll som det hävda avtalet. Med andra ord: Det går inte att ”ångra” en hävning. Därför är det otroligt viktigt att inte häva ett avtal utan grund, utan att alltid kontakta en jurist först. Annars riskerar man att bli skadeståndsskyldig. 

Skiljedomsinstitut eller allmän domstol?

Var löser man sådana här tvister då, och hur? I vissa avtal anges hur och var eventuell tvist ska lösas, vilket ofta står längst bak i avtalet. Här gäller det att vara uppmärksam på om avtalet anger att tvister ska avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande, eller allmän domstol. I Sverige finns olika skiljedomsinstitut, men den vanligaste är Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut. Fördelen med att avgöra en tvist i en skiljedom är att parterna skyddas av sekretess och att processen går väldigt snabbt. Nackdelen är att parterna (ofta förloraren) måste betala för domstolskostnaderna. Och har man otur kan de uppgå till miljonbelopp vid omfattande och komplicerade tvister. 

Kunskap är makt

Summa summarum: Det är långt ifrån alltid självklart hur tvister ska hanteras och vilka regler som gäller. Därför är det viktigt att rådfråga någon med gedigen kunskap inom området. 

Behöver ditt bolag hjälp med avtalsfrågor eller beräkning av ersättning vid avgående arbeten? Eller har du andra frågor som rör byggrelaterade tvister generellt? Carl Lindblom på Madvisor Law erbjuder ett antal tjänster anpassade för alla typer av byggbolag och projekt. Kontakta honom på carl.lindblom@madvisorlaw.com, så berättar han mer!

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer