”Många tror att steget att digitalisera sin verksamhet är mycket större än det faktiskt är”

Author:
Linnea Vikbrant

Christer Carlsson, projektledare på Byggnads, leder ett kompetensutvecklingsprojekt där digitalisering är en viktig del. Europeiska socialfonden har beviljat 35 miljoner kronor för projektet där små och medelstora byggföretag i Stockholmsregionen ska få stöd, inspiration och nykunskap.

Christer Carlsson, projektledare på Byggnads, leder ett kompetensutvecklingsprojekt där digitalisering är en viktig del. Europeiska socialfonden har beviljat 35 miljoner kronor för projektet där små och medelstora byggföretag i Stockholmsregionen ska få stöd, inspiration och nykunskap.

– Vårt uppdrag i projektet är att stå på treben: yrkesutbildningsfrågor, likabehandling och icke-diskriminering samtdigitalisering, förklarar Christer.

Trettiosex bolag deltar i projektet och Christer ser att många av deltagarnahar gemensamma utmaningar. Datorvanan är inte så stor och intresset för att tatill sig nya tekniska lösningar behöver öka.

– De somdriver de här företagen är ofta hantverkare i grunden. Man tar sig aldrigriktigt tid att lära sig datorer och hankar sig fram. Många tror också attsteget att digitalisera sin verksamhet är mycket större än det faktiskt är.

Christer menar att det är vanligt att mindre och medelstora byggföretagareunderskattar sin förmåga. Alla verktyg som kommer ut på marknaden blir lättareoch lättare att hantera, säger han.

– Man tror ofta att det kommer vara dyrt att digitalisera och att startsträckanär lång. Men utvecklingen ser inte ut så.

Företagensom Byggnads och Christer är i kontakt med har flera behov som skulle kunnalösas av bra tekniska verktyg. Kommunikation med medarbetare,avvikelserapportering och delning av information är viktiga komponenter i ettbyggföretags vardag. 

Att ta ett steg i taget och inte digitalisera hela verksamheten på en gång ärChristers rekommendation till byggföretagaren som är i startgroparna på sindigitaliseringsresa. Själv är han övertygad om att digitaliseringen kommerförändra byggbranschens yrken radikalt de kommande tio åren.  

Tidigarehar han studerat vad som händer med hantverkare när man för in ny teknik ideras vardag. Han tycker sig se två tänkbara framtidsscenarion. Antingendräneras byggyrkena på kunskapsinnehåll och blir ganska innehållslösa yrken somfolk bara stannar i en kortare tid. Eller så fyller man yrkesarbetares vardagmed innehåll såsom exempelvis planering och projektledning istället, menar han.Det senare gör man effektivt med ett smart digitalt verktyg.

– Man kanutveckla yrkena och den möjligheten finns för byggbranschen också, men detberor helt hur företagen hanterar utvecklingen.

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer