Ny rapport: 7 av 10 svenska fastighetsbolag saknar resurser för fortsatt digitalisering av sina fastigheter

Author:
Emma Olevik

Nästan alla fastighetsägare har investerat i IoT och uppkopplade lösningar för drift och styrning av sina byggnader de senaste åren. Åtta av tio fastighetsägare vill dock koppla upp sina fastigheter ytterligare - främst av ekonomiska skäl, men också av miljö- och säkerhetsskäl. Samtidigt är bristande resurser den största anledningen till att investeringarna inte blir av. Det visar den nya trendrapporten ”Smarta fastigheter” 2019 från Schneider Electric.

Så mycket som 93 procent av Sveriges fastighetsägare harinvesterat i IoT och uppkopplade lösningar för drift och styrning av sinabyggnader de senaste tre åren. Samtidigt skulle åtta av tio (82 procent) viljasatsa ytterligare vad gäller att koppla upp sina fastigheter. Nära nio av tiointervjuade (88%) uppger att det främst är av ekonomiska skäl de vill investeramer i digitala lösningar för sina fastigheter, tätt följt avmiljöskäl/hållbarhet (75%) och säkerhetsskäl (70%).

Många fastighetsbolag lider fortfarande av att ha byggt uppsilomiljöer i sina fastigheter. Att hantera parallella system medför storautmaningar. Det blir svårt att få en helhetsbild och nyttja potentiellasynergier vilket gör att driften blir tidskrävande, ineffektiv och reaktiv.

– Det skulle vara intressant att se på vinsterna som desvenska fastighetsbolagen skulle kunna göra om de skulle ha möjighet att ta etthelhetsgrepp och skaffa sig en plattform där alla system samverkar. Det är enutveckling som kommit mycket längre utanför Sveriges gränser och som visannolikt kommer att se mer av här i Sverige de närmaste åren, säger AndreasFinnstedt, chef för affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric, i ettpressmeddelande.

Den vanligaste anledningen till att inte fler byggnader ärännu mer uppkopplade är att det saknas pengar. Hela 72 procent avfastighetsbolagen uppger att de inte har tillräckligt med resurser för attkoppla upp byggnaderna ytterligare. Jämfört med undersökningen från 2017 harandelen ökat med 6 procentenheter. Denna andel är särskilt hög i privat sektor.

– Vi befinner oss fortfarande i en situation i Sverige somliknar moment 22. Den främsta anledningen till att fastighetsägare villdigitalisera sitt bestånd är att spara pengar. Samtidigt är ekonomi den störstaanledningen till att investeringarna inte blir av, säger Andreas Finnstedt.

Läs hela rapporten här.

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer