Så gjorde vi: digitalisering i byggbranschen i praktiken

Author:
Emma Olevik

Emile Hamon: ”Digitaliseringen kan ge stora ekonomiska besparingar”

Den 16 maj arrangerade Fieldly, BIMobject och Unicorn Titans träffen Connecting the Dots, ett event med syfte att ge aktörer i byggbranschen chans att utbyta erfarenheter kring digitalisering och att nätverka med varandra. Att temat för dagen väcker intresse var inte att ta miste på, eventet blev snabbt fullbokat.

En av dagens talare var Emile Hamon, verksamhetsutvecklingschef på Veidekke. Han berättade om företagets digitala resa, och delade bland annat en av orsakerna till varför digitalisering varit så viktigt för dem, och varför det är viktigt för hela byggbranschen; med digitaliseringens hjälp kan man åstadkomma stora, ekonomiska besparingar. Ett exempel på det som Emile Hamon tog upp var projektering.

– Har vi inte rätt underlag kostar det oss enorma summor.

Han beskrev också vikten av att utnyttja den information somfinns i BIM-modellen för att vara effektiva, och poängterade även att i detallmänna planeringsarbetet och logistiken är digitaliseringen till stor hjälp.

­– Det gäller att få ett bra flyt ute på varjebyggarbetsplats.

Även Björn Lahti, digitaliseringschef på LKF Fastigheter,delade företagets digitala resa, och vände fokus mot kunden.

– Vi måste jobba mer mot våra kunder och skapa en bättredigital kundupplevelse. Kunden förväntar sig mer, snabbare.

Oskar Berg, digitalstrateg och verksamhetscoach på UnicornTitans, hade mycket att säga om hur företag tacklar digitaliseringen.

– Det handlar inte om vadutan hur man angriper digitalisering,sa han bland annat, ett påstående som väl speglar syftet med Connecting theDots: mindre prat om allt man kangöra, mer prat om ”hur gjorde vi”.

Oskar poängterade också vikten av en gemensam målbild fördigitaliseringen, annars blir det ingen samordning, vilket han tydligtillustrerade med en bild på yra höns.

Allt som allt var Connecting the Dots en värdefull chans förbranschfolk att dela erfarenheter kring digitalisering, lära av varandrasmisstag och framsteg, och nätverka.

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer