News from Fieldly

Möt Nicklas Karlsson; kaffeentustiasten som brinner för att ge företagsledare möjlighet till semester

June 18, 2019

Linnéa Ivarsson

Nicklas Karlsson har förgyllt tillvaron på Fieldly med sitt glada humör och sin halländska dialekt sedan november 2018. Trots detta har han ännu inte fått någon närmare presentation. Det är nu därför hög tid kika närmare på denna kaffeälskande Account Manager. Vad gör han om dagarna? Vad är det som driver honom? Och vad har han för dolda talanger?

Nicklas Karlsson har förgyllttillvaron på Fieldly med sitt glada humör och sin halländska dialekt sedan november2018. Trots detta har han ännu inte fått någon närmare presentation. Det är nudärför hög tid kika närmare på denna kaffeälskande Account Manager. Vad gör hanom dagarna? Vad är det som driver honom? Och vad har han för dolda talanger?

En trevlig friskfläkt!

Efter ett drygt halvår på Fieldly är Nicklas varm ikläderna. Kollegorna beskriver honom som en analytisk och datadriven säljaresom är otroligt metodisk och skicklig på att analysera säljdata för attoptimera säljprocessen. Rolig, glad och härlig är andra adjektiv som flitigtanvänds för att beskriva Nicklas. Kort och gott är han en trevlig frisk fläkt.Själv trivs han mycket bra på Fieldly. Det bästa tycker han är kollegorna,pingispauserna och tisdagsfrukostarna. Och det allmänt göttiga tjötet.

 

Beteendevetareoch managementspecialist

Nicklas är född och uppväxt i den natursköna kurorten Falkenberg. Sombarn var musik hans favoritämne i skolan, och under gymnasiet väcktes intressetför psykologi. Detta intresse fick fortsatt utrymme även efter studenten, dåNicklas började studera beteendevetenskap vid Lunds universitet. Efter enkandidatexamen som beteendevetare tog fortsatta studier i management vid, och  2017 erhöll Nicklas en magisterexamen medspecialisering inom management.  

Brinner föratt ge företagsledare möjlighet till semester

Nicklas kommer senast från rollen som Digital Business Developer på WebManuals, ett företag som arbetar med digitalisering av manualer förflygindustrin. Sedan november har Nicklas dock bytt både industri ocharbetsuppgifter; nu har han fullt fokus på Fieldly, och att arbeta förframtidens byggindustri. Som Account Manager tillhör Nicklas säljteamet, och pådaglig basis hjälper han svenska små och mellanstora företagsledare att öka deninterna effektiviteten i sina byggbolag. Det bästa med att jobba med sälj är iNicklas mening att tillsammans med kunden hitta lösningar på de problem kundenhar. På frågan om vad som driver honom återkommer Nicklas till justproblemlösning. Och om att ge företagsledare möjlighet till semester.

 

Med Fieldlys tjänst kan jag hjälpa arbetsledare som inte haft möjlighetatt ta semester de senaste tio åren att hitta det andrum de behöver och villha.

 

Nicklas ser ljust på framtiden på Fieldly. Företaget växer så det knakar,och i närtid ser han fram emot att fortsätta skala upp säljavdelningen ochvälkomna nya kollegor till både sälj- och marknadsteamet.

Matlagande, skidåkande och gitarrägandeindivid

När Nicklas inte är på jobbet lägger han gärna mycket tid på att lagamat. Ännu hellre åker han skidor. Men då Skåne inte är känt för att vara ettlandskap med varken höga berg eller mycket snö får intresset för matlagning avnaturliga skäl mer utrymme än intresset för skidåkning.

På frågan om han har några dolda talanger eller spännande partytricks ärNicklas blygsam. Han anser inte att varken dolda talanger eller spännandepartytricks är hans starka sida. Dock smyger det fram att han är musikalisk ochhar spelat mycket gitarr i sina dar, vilket i allra högsta grad räknas. Favoritämnetfrån grundskolan verkar helt enkelt ha hängt med. Dock ser han sig idag mer somen gitarrägande individ, då gitarren mest hänger på väggen. Men vem vet –Nicklas kanske plockar ner gitarren från väggen, börjar lira och så småningomstartar ett Fieldly-band? Time will tell!

Want to know more?

Let one of our digitalization experts show and explain exactly how your company benefits from project management with Fieldly!