Lagen om anställningsskydd för bygg och installation

Nya LAS 2023 - Här de 8 viktigaste förändringarna!

Author:
Karin Höckert

Du vet väl att nya LAS trädde i kraft 1 oktober? För dig som arbetsgivare och anställd inom bygg och installation innebär lagen en hel del förändringar, och i den här artikeln berättar Staffan Rosenblad, konsult på Ask Outsourcing Group AB med bred erfarenhet från byggbranschen, mer om de 8 viktigaste förändringarna och vad de innebär i praktiken.

1. Nya undantag från turordningsreglerna. 

Enligt nya LAS kan alla arbetsgivare undanta tre personer från turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist, om personerna i fråga har en särskild betydelse för verksamheten – oavsett företagets storlek. Enligt tidigare lagstiftning fick maximalt två personer undantas turordningsreglerna, vilket enbart gällt för arbetsplatser med färre än tio anställda.

2. “Saklig grund” blir “sakliga skäl” 

I den nya lagen ersätts begreppet "saklig grund" med "sakliga skäl", och förändringen avser det som gäller uppsägning vid personliga skäl. Enligt nya LAS behöver arbetsgivaren vid skäl för uppsägning inte längre ta hänsyn till arbetstagarens personliga intresse av att behålla jobbet, vilket till exempel kan handla om försörjningsplikt och eventuella svårigheter att få ett nytt jobb. 

3. Anställningen upphör vid tvist

Om arbetsgivaren och den anställde är oense om uppsägningen och saken prövas i domstol behöver arbetsgivaren inte längre betala ut lön medan tvisten pågår, om uppsägningstiden är slut.

4. Automatisk tillsvidareanställning efter 12 månader

Tidigare övergick en visstidsanställning till en tillsvidareanställning efter 24 månader, men enligt den nya lagen är det 12 månader som gäller.

5. Heltidsanställning blir norm

Om inget annat avtalas i anställningskontraktet betraktas en anställning alltid som en heltidsanställning. Därför är det extra viktigt att skriva anställningsavtal med anställda som har tidsbegränsade anställningar.

6. Turordningsregler vid "hyvling" införs

Om man som arbetsgivare vill sänka sysselsättningsgraden på grund av arbetsbrist ("hyvla” som det också kallas) ska turordningsreglerna följas. Praktiskt innebär det att anställda med kortare anställningstid ska bli erbjudna omplacering och erbjudas en lägre sysselsättningsgrad före de som har varit anställda längre.

7. Kompetensutveckling - en skyldighet 

De arbetsgivare som inte kan erbjuda anställda sedan minst 6 månader kompetensutveckling riskerar att bli skadeståndsskyldiga om de anställda i fråga sägs upp på grund av arbetsbrist.

8. Anställd via bemanningsföretag?

Enligt nya LAS ska de som är anställda av bemanningsföretag erbjudas tillsvidareanställning av kundföretaget, om de har varit på samma företag i sammanlagt 24 månader under en 36-månadersperiod. Om kundföretaget inte vill erbjuda en anställning kan de i stället välja att betala två månadslöner.

Behöver du hjälp eller vill du veta mer? Kontakta Staffan Rosenblad på staffan.rosenblad@askoutsourcing.se så berättar han mer om nya LAS och vad det innebär för dig.

Staffan Rosenblad,

konsult på Ask Outsourcing Group AB med

bred erfarenhet från Svensk byggbransch

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer