Byggnyheter 2024: hejdå papperskvitton, CSRD-initiativet och förändrad arbetsgivaravgift

Byggnyheter 2024 - Hejdå till papperskvitton! Hej till CSRD-initiativet och en förändrad arbetsgivaravgift!

Author:
Karin Höckert

Nytt år, nya förändringar på gång! I den här artikeln listar vi tre nyheter som på olika sätt påverkar svenska bygg- och installationsföretagare 2024. Trevlig läsning!

2024 ser ut att bli ett händelserikt år för svensk byggbransch. I höstas stod det klart att rotavdraget höjs från 50 000 till 75 000 kronor från och med den 1 juli - vilket förhoppningsvis kommer locka fler privatpersoner att satsa på hemmafixfronten. Visst, det kostar skattebössan en slant, men för svenska bygg- och installationsföretag är det en minst sagt välkommen nyhet.

Här kommer ytterligare tre nyheter att hålla koll på under 2024. Håll tillgodo!

1. En effektiv övergång från papperskvitton till digitala fakturor

Nu händer det grejer i bokföringsvärlden! Från och med 1 juli 2024 förväntas svenska företag inte längre behöva spara kvitton och fakturor i pappersform, vilket enligt regeringen är ”…en av de största regelförenklingarna de senaste årtiondena”. Förslaget spås leda till betydande administrativa kostnadsbesparingar för företagare - uppskattningsvis fyra miljarder kronor årligen. Nuvarande regel kräver som bekant att företag behåller papperskvitton och fakturor i tre år - även om informationen digitaliseras - medan den föreslagna förändringen innebär att företag framöver endast behöver bevara digitala kopior. Om förslaget godkänns kan det med andra ord markera slutet på tidsslukande och kostsam hantering av fysiska kvitton. Denna övergång kan i förlängningen också ses som en del i att möta kraven i det nya EU-direktivet CSRD, som kräver att företag rapporterar sina hållbarhetsåtgärder. Mer om det under nästa punkt, och läs mer om de nya reglerna kring redovisning av kvitton på Regeringens hemsida!

2. CSRD-Compliance påverkan på svenska byggföretag

Under 2024 rullas det såkallade CSRD-direktivet ut, vilket är ett EU-initiativ som bland annat innebär att stora företag från och med nu måste rapportera sitt koldioxidavtryck. CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och initiativet implementeras gradvis, inledningsvis för företag med över 250 anställda. Även om initiativet inte till en början direkt påverkar småföretagare är det klokt att redan nu börja läsa på och förbereda sig. Detta eftersom det är högst troligt att kraven småningom kommer att gälla även för mindre företag - särskilt de som är UE:s. Läs mer om CSRD-direktivet här.

3. Slopad nedsättning av arbetsgivaravgift för unga arbetstagare

Brukar du anställa unga sommarjobbare eller betalda praktikanter? Då kan ditt företag påverkas av att de sänkta arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar nu tas bort. På kort sikt bör den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga arbetstagare inte påverka branschen i stort. Men en begränsad möjlighet för ungdomar att få tidig erfarenhet i branschen skulle på sikt kunna påverka tillgången på kvalificerad arbetskraft. Å andra sidan kan det också leda till att företag istället satsar mer på att utbilda och behålla mer seniora och erfarna medarbetare. Här kan du läsa mer!


För fler nyheter 2024 - läs mer om reseavdrag här och få deklarationstips här.

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Frågor och Svar

Hur påverkar övergången från papperskvitton till digitala fakturor byggbranschen?

Digitalisering av kvitton och fakturor förenklar bokföringsprocesser, minskar miljöpåverkan och underlättar datadelning och analys, vilket är viktigt för hållbarhetsrapportering enligt CSRD.

Vad innebär CSRD för små och medelstora företag i byggbranschen?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att öka transparensen kring företags hållbarhetsarbete. För små och medelstora företag i byggbranschen innebär detta en del viktiga förändringar, bland annat:

Ökad rapporteringskrav: Även om CSRD främst riktar sig mot större företag, sätter det en standard för hållbarhetsrapportering som även mindre företag bör beakta. Detta kan innebära att små och medelstora byggföretag behöver börja samla in och rapportera mer detaljerad information om deras miljömässiga och sociala påverkan.

Behovet av digitala verktyg: För att effektivisera insamling och rapportering av hållbarhetsdata kan det vara nödvändigt för dessa företag att investera i digitala verktyg och system. Detta kan innebära en initial kostnad, men på sikt kan det även medföra effektivitetsvinster.

Affärsmöjligheter: Genom att anpassa sig till CSRD och visa upp sitt hållbarhetsarbete kan små och medelstora företag positionera sig bättre på marknaden. Det kan vara särskilt attraktivt för kunder och partners som värderar hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Förberedelse för framtidens krav: Även om CSRD i nuläget inte kräver rapportering från mindre företag, är det en god idé för dessa företag att börja förbereda sig. Framtidens marknad och regelverk kan komma att ställa ännu högre krav på hållbarhetsrapportering.Sammanfattningsvis, även om CSRD kan innebära vissa utmaningar för små och medelstora byggföretag, erbjuder det också möjligheter att förbättra deras hållbarhetsprofil och konkurrenskraft på marknaden.

Läs mer