Höjt tak för rotavdrag 2024

Positiva besked för byggbranschen: Skatteverket höjer taket för rotavdrag 2024

Author:
Karin Höckert

Regeringen har nyligen presenterat en rad förslag på åtgärder med stor potential att påverka byggbranschen positivt - åtminstone tillfälligt. Om förslagen klubbas igenom kommer de innebära en tillfällig höjning av rotavdraget, stimulansåtgärder för att omvandla lokaler till bostäder samt en ökning av markutbudet för småhusbyggande. I den här artikeln tittar vi närmare på regeringens förslag och hur de kan komma att påverka svenska bygg- och installationsföretag. Trevlig läsning!

Tillfälligt höjt tak för rotavdrag från 1 juli 2024

För att stödja sysselsättningen och stimulera tillväxten föreslår regeringen en tillfällig höjning av taket för rotavdraget under 2024. Syftet är att höja efterfrågan på ROT-arbeten, särskilt nu när efterfrågan på större bygg- och anläggningsarbeten förväntas minska drastiskt.

Konkret innebär förslaget att taket för rotavdraget tillfälligt höjs från 50 000 kronor till 75 000 kronor under 2024, samt att separata tak för rot- och rutavdraget införs. Höjningen av rotavdraget planeras träda i kraft den 1 juli 2024 och gälla året ut. Under första halvan av 2024 kommer alltså 50 000 kronor gälla, precis som tidigare. Baksidan då? Enligt regeringen förväntas det höjda rotavdraget minska skatteintäkterna med 960 miljoner kronor under 2024.

Lättare att omvandla lokaler till bostäder

För att öka antalet tillgängliga bostäder föreslår regeringen att befintliga fastigheter och lokaler ska användas mer effektivt. Detta genom att göra det lättare att omvandla kommersiella lokaler till bostäder. Enligt regeringen är denna åtgärd ett nödvändigt steg för att möta utmaningarna med bostadsbristen i Sverige. Som morot vill regeringen ge 20 miljoner kronor under 2024 och 25 miljoner kronor årligen från 2025 till 2026 till de kommuner som antar eller ändrar sina detaljplaner för att underlätta omvandlingen.

Bonus till kommuner som främjar småhusbyggen

Regeringen har också föreslagit en bonus till de kommuner som utvecklar detaljplaner som möjliggör nybyggnation av småhus. Detta på grund av den ökade efterfrågan på villa- och radhusboende, som tidigare inte prioriterats i kommunernas planering enligt regeringen. Den föreslagna satsningen landar på 60 miljoner kronor under 2024, och syftar till att öka tillgången på mark för småhus. Allt för att möta efterfrågan för de som söker bostäder inom denna kategori.

Så vad har byggbranschen att vinna?

Regeringens planerade åtgärder för 2024 har med andra ord stor potential att erbjuda betydande fördelar för svenska bygg- och installationsföretag. Här är några skäl till varför dessa åtgärder kan komma att påverka branschen positivt:

1. Ökad efterfrågan på ROT-arbeten 

Den tillfälliga höjningen av rotavdraget kommer med största sannolikhet att öka viljan hos privatpersoner allt satsa på renoveringar, reparationer och ombyggnadsprojekt. För bygg- och installationsföretag ökar detta arbetsmöjligheterna och kan potentiellt leda till ökad omsättning. Åtminstone tillfälligt.

2. Stöd i en utmanande ekonomisk situation

Precis som många andra branscher har bygg och installation drabbats hårt av det svajiga ekonomiska läget, höjda kostnader och minskad efterfrågan. Därför är den tillfälliga höjningen av rotavdraget en riktad åtgärd för att stödja branschen i en tid av ekonomisk osäkerhet. Detta kan ge företagen ett välbehövligt ekonomiskt uppsving.

3. Möjligheter till omvandling av lokaler

Förslaget att enklare omvandla kommersiella utrymmen till bostäder ger bygg- och installationsföretag möjligheter att lägga extra fokus på projekt som innebär ombyggnad och anpassning av befintliga fastigheter. För den enskilde företagaren kan detta också diversifiera projektportföljen och skapa helt nya intäktskällor.

4. Expansion av småhusbyggande 

Med en bonus för kommuner som främjar småhusbyggande skapas en möjlighet för företag att sikta in sig på bostadsprojekt med kortare tidsramar än större (och mer osäkra) projekt, enklare planering och mer kontroll - som dessutom motsvarar människors preferenser. Detta kan vidare leda till fler projekt och ökad sysselsättning.

5. Förbättrad planering och förutsägbarhet 

Även om vissa åtgärder är tillfälliga ger regeringens initiativ branschen en tydlig inriktning, vilket möjliggör en mer träffsäker planering för framtida projekt. Läs mer på regeringens hemsida.

Vill du veta hur du kan optimera projekthanteringen och gå rustad in i 2024? Boka en gratis demo med Fieldly!

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Frågor och Svar

Vem kan få rotavdrag?

Fysiska personer som uppfyller kraven enligt 67 kap. 11 § IL har rätt till rotavdrag. Personen ska ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång och vara obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret.
Rotavdrag beviljas enbart till den som både äger och bor i bostaden. Undantag ges om personen äger en förälders bostad och betalar för arbetet men inte bor där. Däremot gäller inte detsamma för barns bostad.

Hur mycket är rotavdraget 2024?

Idag är taket för 50 000 kronor per person och år, men från och med 1 juli 2024 har regeringen beslutat att höja rotavdraget till 75 000 kronor. Detta är en åtgärd med syfte att öka sysselsättningen inom byggbranschen genom att skapa starka incitament för renoveringar.

Hur mycket rotavdrag får man utnyttja för sin bostadsrätt 2024?

Från och med första juli 2024 är taket på rotavdrag 75000 kr. Godkända arbeten är tillexempel köks- och badrumsrenovering, målning, golvarbeten, eldragning och liknande. Arbeten som påverkar utsidan av fastigheten (fönsterbyte, ny ytterdörr, ventilationskanaler, vissa rörarbeten etc) ansvarar föreningen för.

Läs mer