Kompetens, kultur och processer i fokus på första "Växa utan växtvärk"

Author:
Linnea Vikbrant

Växa utan växtvärk - första workshopen i en utbildningssatsning signerad Fieldly och Hilti - gick av stapeln den 13 december. Deltog gjorde bolag i byggsektorn och utmaningar för tillväxt och utveckling av de egna bolagen diskuterades friskt.

Luciadagen bjöd på Växa utan växtvärk - den första workshopen i en utbildningssatsning signerad Fieldly och Hilti. Här möttes företag verksamma inom bygg och installation för att under några intensiva timmar diskutera och kartlägga utmaningar för tillväxt och utveckling av de egna bolagen. Carin Stoeckmann från Byggmästar’n i Skåne värmde upp deltagarna och bjöd på insikter och lärdomar från sina många år i byggbranschen.

Att det är svårt att hitta kompetenta medarbetare, eller medarbetare överhuvudtaget, inom byggsektorn är ingen nyhet. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne och vice ordförande Sveriges Byggindustrier, berättade vad som gjort att hennes företag vuxit från fem miljoner i omsättning (1993) till dagens miljard. - Ett företag som sätter lönsamhet och nöjda kunder före tillväxt, får per automatik en bättre tillväxt. Välmående företag som fokuserar på att leverera har mycket goda förutsättningar att växa automatiskt, menar hon. Själv såg hon tidigt till att skaffa och införa ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och personal. Men hon höjde ett varnande finger för att försöka detaljstyra ledningssystemet. Det ska vara enkelt och innehålla processer som skapar nytta och värde för det enskilda företaget, inget annat.

Kompetens, samverkan och enkelhet är enligt Carin faktorer bakom Byggmästar’ns tillväxt men de är också avgörande för bolagets välmående. Det handlar om att ha rätt kompetens bland medarbetarna och här har Carin en pragmatisk syn. En kandidat kanske saknar en del erfarenhet eller utbildning på sitt CV men kan, med rätt attityd och inställning, ändå vara rätt person för jobbet. Att låta kompetenta och lovande medarbetare växa och avancera inom bolaget är något Carin talar varmt om. Bland Byggmästar'ns avdelningschefer finns till exempel en gymnasieingenjör och två med tvåårig teknisk gymnasiekompetens i bagaget. En av cheferna är civilingenjör med inriktning industriell ekonomi.

Carin Stoeckmann-Fieldly-Hilti

Carin Stoeckmann bjöd på insikter från Byggmästar'n i Skånes tillväxtresa. Samverkan och enkelhet menar Carin handlar om att vara en aktiv aktör i byggbranschen och att inte komplicera saker i onödan. En platt och målstyrd organisation är hennes rättesnöre.

Carins inledning satte tonen för resten av eftermiddagen och påföljande gruppdiskussioner. Kompetensförsörjning seglade snabbt upp som det mest diskuterade ämnet men även varumärkesbyggande och hur digitalisering kan effektivisera många administrativa processer och uppgifter avhandlades. Yngre medarbetare ställer ofta krav på att företag jobbar aktivt med områden som hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Man får också gärna ha ett högre syfte med företaget än rent ekonomiska.  Det framkom av diskussionerna om rekrytering och utmaningarna med att attrahera nya förmågor till byggbranschen. Rickard Thor från Trellegräv tog upp vikten av att ge nya medarbetare förutsättningar att komma in i företaget och lära sig jobbet. Att få möjlighet att “gå bredvid” och lära sig av duktiga och erfarna medarbetare som är goda representanter för företagskulturen är ett sätt att ge nya medarbetare en bra start i bolaget. Att komma överens om riktlinjer för hur man beter sig i olika sammanhang - från säkerhetsrutiner till kommunikation kollegor emellan - anser han också viktigt. Hans kollega Jenny Karlsson menar att teamkänsla och uppfattningen att man inom företaget jobbar mot gemensamma mål är avgörande för att växa och utvecklas. Att försöka titta på bolaget “utifrån in”, istället för det vanliga perspektivet “inifrån ut” menade bland annat Thomas Wigren från Ramax Bygg leder till att man lättare får syn på hur det egna företaget uppfattas av omvärlden. Ledarskap i ett växande företag innebär med nödvändighet delegering. Att våga släppa på kontrollen är ett sätt att ha kontroll, menade bland annat Carin Stoeckmann under en av gruppdiskussionerna. Ska man växa är det omöjligt att som ledare ha ett finger med i allt som försiggår. Istället handlar det om att så långt som möjligt automatisera processer för alltifrån introduktion av nya medarbetare till systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhet. Att digitalisera arbetet kan framstå som en svår och betungande uppgift. Ett sätt att göra det enklare att komma igång kan vara att introducera en obligatorisk uppgift som ska utföras digitalt. Medarbetare kan till exempel få lära sig göra digitala skyddsronder och få rutin på det för att sedan lägga till ytterligare uppgifter.

Så skapar du tillväxt i byggföretaget - 5 tips från Växa utan växtvärk

  1. Bygg och vårda varumärket: Ta gemensamt fram en manual och riktlinjer för vad ditt företag står för; som arbetsgivare och partner åt kunder.
  2. Utse kulturbärande ambassadörer inom företaget. De kan med fördel introducera nya medarbetare och föregå med gott exempel kring de värderingar och beteenden som uppmuntras.
  3. Be medarbetare om feedback: vad tycker de om företagets arbetssätt och processer? Var inte rädd för kritik, den är ofta utvecklande.
  4. Digitalisera för att effektivisera! Låt medarbetare börja med att lära sig en uppgift digitalt, exempelvis digitala skyddsronder.
  5. Välj ett område som idag tar mycket tid från dig som ledare och delegera det till en medarbetare du har förtroende för.

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer