Nya insikter med Safe Construction Training - Fieldly

Nya lärdomar för Fieldly med Byggföretagens Safe Construction Training!

Author:
Karin Höckert

Idag är frågan om säkerhet på arbetsplatsen en central del av bygg- och installationsbranschen. För att sätta en branschstandard och säkerställa samsyn har branschorganisationen Byggföretagen tagit fram Safe Construction Training - en digital säkerhetsutbildning anpassad för hela byggbranschen. Sven Paulin, COO, och Mattias Palm Torres, Senior Account Executive på Fieldly, har gått kursen och nedan berättar de om varför de är eniga om att gemensamma initiativ kring säkerhet är the way to go för alla aktörer i branschen!

En säker och enad byggbransch

På Fieldly arbetar vi ständigt för att göra våra användares arbetsvardag smidigare, säkrare och mer effektiv. Med checklistor, riskkontroller, egenkontroller och ID06-kopplad personalliggare direkt i mobilen blir det lätt att jobba både smart och säkert. Som ID06-ackrediterad leverantör erbjuder Fieldly också visualisering av UE-kedjor och automatiska kontroller av företag. Till sommaren kommer också en koppling till ID06-kompetensdatabas finnas tillgänglig, för att säkerställa att alla on site har rätt kompetens. Säkerhet är med andra ord en central del av Fieldly, och därför är Safe Construction Training ett naturligt steg i vårt arbete. Mattias Palm Torres förklarar:

“Det är väldigt viktigt för oss att på djupet förstå våra kollegor i byggbranschen. Det krävs för att vi ska kunna göra ett bra jobb, och därför faller det sig naturligt att vi också sätter oss in i säkerhetsarbetet”

För alla bolag, oavsett storlek

Vad innebär då Safe Construction Training mer specifikt? Kort och gott utgörs kursen av en säkerhetsintroduktion för både byggföretag och branschorganisationer, oavsett storlek och funktion. Kursen finns tillgänglig på tio olika språk, och när den är avslutad får man ett intyg som lagras i ID06-kompetensdatabas. Utbildningen kan genomföras i grupp eller enskilt och tar cirka 1-2 timmar. Intyget är sedan giltigt i fem år.

Safe Construction Training omfattar de vanligaste reglerna inom säkerhet och hälsa samt de vanligaste riskerna inom bygg- och anläggningssektorn, och hur de förebyggs. Den berör också vilken roll attityder och beteenden spelar för säkerheten, vilket Mattias tyckte var särskilt givande:

“Utbildningen var väldigt nyttigt! Särskilt intressant var det att reflektera över sitt eget beteende och attityd, och hur tätt sammankopplat det är med den faktiska säkerheten på bygget”


Ökad förståelse och nya insikter

Eftersom Fieldly är en naturlig del av arbetsvardagen för tusentals aktörer i branschen krävs en djup förståelse för användarnas arbetsvillkor för att kunna möta deras behov. Sven Paulin utvecklar:

“Utbildningen var mycket givande för oss. Trots att vi vanligtvis inte befinner oss fysiskt ute på byggen gav den oss flera nya insikter kring våra branschkollegors vardag. Nu har vi ökad förståelse för deras utmaningar, och fler idéer om hur vi kan bli ännu bättre på att hjälpa dem jobba smartare och mer effektivt”


Tillsammans mot en säkrare byggbransch!

Vill du också gå Byggföretagens Safe Construction Training? Här kan du boka utbildningen åt dig själv eller dina medarbetare. Och glöm inte att den från och med 1 juli 2021 är obligatorisk för alla Byggföretagens medlemmar! Kursen i kombination med Fieldlys projekthanteringsverktyg ger dig goda förutsättningar att jobba säkert. Här kan du läsa mer om varför, och hur du kan få bättre koll på projekten på kuppen.

Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer