Ylva Lagesson, NCC: “vi måste våga samarbeta på ett annat sätt än vi ofta gör idag”

Author:
Linnea Vikbrant

Sedan oktober förra året har NCC:s nya koncernledningsfunktion, under ledning av Ylva Lagesson, bl.a. i uppgift att utveckla NCC:s processer och arbetssätt och driva arbetet med digitalisering.

Med många år i byggbranschen, och flera av dem på NCC, har Ylva erfarenhet av stora byggprojekt. Vilka arbetsuppgifter tror hon tjänar mest på att digitaliseras? Digitala Byggindustrin frågade henne hur hon ser på digitaliseringens potential att förändra branschen.Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke Sverige, uppskattar en genomsnittlig hantverkares värdeskapande tid till ca 40 procent av den totala arbetstiden.- Vi har också mätningar som pekar på motsvarande. Det finns fortfarande en stor potential i att förbättra effektiviteten i flöden på arbetsplatserna. Egentligen är det ju en ganska positiv insikt att det finns så mycket outnyttjat värde att hämta ut.Rätt utnyttjat och smart implementerat menar Ylva att digitaliseringen kommer bidra till att hämta hem just det värdet.

- Det handlar om planering, visualisering och information på rätt plats i rätt tid.Stor potential att generellt förbättra produktiviteten i byggföretag ser Ylva i standardisering i olika former. Hon nämner BEAst som ett sådant exempel. BEAst står för ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard” och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. BEAst tar fram för byggbranschen gemensamma standarder inom digitala affärer i samarbete med nordiska och internationella organisationer. Fokus ligger framför allt på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering.

- Standardisering i olika former kommer att göra stor skillnad. Historiskt har vi varit ganska dåliga inom det området och relativt sent fått upp ögonen för värdet av standarder.Med standarder som löper genom hela kedjan och mellan alla involverade parter kan ledtiderna kortas, från projektering, till leverantörer, till byggarbetsplatserna och direkt ut på plats. Standardiserade sätt att upprätta och granska handlingar, menar Ylva ökar också effektiviteten och möjligheten för byggbranschen att lära sig och utvecklas gemensamt.

- I kombination med en genomtänkt digitalisering redan från första projektidé och en integration genom projektering, inköp och produktion kommer vi att få många fler pusselbitar att falla på rätt plats direkt – och snabbare.Att göra det lättare för den enskilde hantverkaren att arbeta mer effektivt tror Ylva i grund och botten handlar om ganska enkla saker, även om de i praktiken inte alltid är helt lätta att få till.- Det är nog inte krångligare än att få rätt saker på plats i rätt tid. Att slippa fråga många gånger. Att slippa hämta och flytta gång på gång.Hantverkare som får vara delaktiga i arbetsberedningar och planering leder också till ökad effektivitet, menar Ylva. Digitaliseringen är ett stort stöd inom produktionen, menar Ylva, men understryker att förutsättningarna skapas med rätt arbetsmetoder och samarbete.

- Vi börjar också se en del ökad modularisering där hantverkare kan jobba i säkrare, torrare och mer effektiva miljöer för att sedan bara montera på arbetsplatsen.På frågan om vilken typ av verktyg och systemstöd hon tror kommer skapa störst nytta för produktionen menar Ylva att det är svårt att ge ett enkelt svar. Byggbranschen, poängterar Ylva, är komplex med många nivåer med stort utrymme att påverka styrningen av projekten.

- Jag tror inte att vi har något direkt ”disruptivt” att vänta, utan en mer långsam transformation i många olika led. Skulle jag peka ut något så tror jag på VDC och de mer långtgående stegen där med integrering. Och för att komma dit måste vi tänka utanför boxen och våga samarbeta på ett helt annat sätt än vad vi ofta gör idag.På lite längre sikt ser hon en utveckling där robotar på byggarbetsplatser tar över de tyngsta, mest upprepande och riskfyllda momenten.Om den första vågen av digitalisering i byggbranschen handlade om att underlätta förmedlingen av information och underlätta effektivt samarbete, kännetecknas den andra som nu rullar över oss av en integration av olika processer. När kalkylering, tidsplanering, kostnadskontroll, m.m. integreras i en lösning skapas nya möjligheter att avgöra effekterna i tid och kostnad av en önskad förändring.

- Det ger också förutsättningar att “bygga innan det är byggt”, så att antalet fel i verkligheten kan minimeras. Fel är i sig en stor källa till ineffektivitet.

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer