Skatteverkets personalliggare för byggsektorn

Author:
Linnea Vikbrant

Sedan starten har Skatteverket genomfört totalt 37 756 kontroller i byggbranschen. I kontrollerna ingår dels kontroller av antalet byggarbetsplatser som motsvarar antalet byggherrar, dels antalet entreprenörer som kontrollerats på respektive byggarbetsplats.

För tre år sedan, den 1 januari 2016, trädde lagen om elektronisk personalliggare i byggbranschen i kraft. En sund och säker byggbransch som premierar konkurrens på lika villkor och en bra arbetsmiljö är målet med personalliggarlagen.2018 gjorde Skatteverket totalt 15204 kontroller i byggbranschen.I 13 procent av fallen beslutade myndigheten att utdöma kontrollavgifter. 2018 är det år som flest kontroller genomförts totalt sett; 15204 stycken, vilket är 5000 fler än året innan. Dessa fördelar sig på 6586 byggarbetsplatser respektive 8618 entreprenörer. Att Skatteverket gjorde betydligt fler kontroller under 2018 jämfört med 2017 beror på att myndigheten fick extra medel i budgeten för just personalliggarkontroll.– Det vanligaste felet är att personer inte är registrerade i personalliggaren, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.För 2017 gjordes 10458 kontroller vilket motsvarar 4138 byggarbetsplatser. På dessa blev 6320 entreprenörer kontrollerade.Det vanligaste felet som Skatteverkets kontrollanter upptäcker är att personal inte är registrerad i personalliggaren. Det misstaget kostar byggherren 2500 kronor per person.– Det finns personer som inte gärna vill skylta med sin närvaro, säger Conny Svensson.Under 2017 beslutades om kontrollavgifter vid 18 procent av besöken vilket ska jämföras med 2018 då siffran låg på 13 procent.[caption id="attachment_890" align="alignnone" width="200"]

Conny Svensson Skatteverket personalliggare bygg

Conny Svensson är nationell samordnare på Skatteverket.Foto: Jeanette Andersson, Skatteverket[/caption]– Anledningen till nedgången är till stor del beroende på att rutiner börjat sätta sig på byggarbetsplatserna. Det är framför allt bland byggherrarna som andelen kontrollavgifter sjunkit mellan åren. Detta är mycket positivt eftersom rutiner med tillgängliga och fungerande personalliggare blivit väsentligt bättre, konstaterar Conny Svensson.Under det första halvåret med personalliggare i byggbranschen beslutade Skatteverket att inte ta ut några kontrollavgifter. Myndigheten tillämpade istället en mjuk linje för att ge branschen en chans att vänja sig vid systemet och tekniken.Sedan starten har Skatteverket genomfört totalt 37756 kontroller i byggbranschen. I kontrollerna ingår dels kontroller av antalet byggarbetsplatser som motsvarar antalet byggherrar, dels antalet entreprenörer som kontrollerats på respektive byggarbetsplats.– Lagen bygger på synlighet. Det allra viktigaste är att vi kan vara ute och göra kontroller, säger Conny Svensson.Här kan du läsa mer.På jakt efter en personalliggare? Fieldly erbjuder en ID06-ackrediterad liggare för företag i byggsektorn.

Detta blogginlägg publicerades ursprungligen på digitalabyggindustrin.se

Vill du veta mer om Fieldly Fakturahantering? Spana in vår snabb-demo!
Missa inget från Fieldly!
Skriv in din email nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Tack!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Läs mer